4401_0213
4401_0213
kostra
2019-10-17T00:41:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Ski, faktaark Helse- og omsorgstjenester Ski

KOSTRA nøkkeltall

Ski - 0213 (Akershus)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ski Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 18 518 20 539 22 146 24 227 20 963 22 112 23 178 24 949 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 19 053 20 288 21 124 22 501
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)2 årsverk 267,4 276,3 267,9 262,4 274,9 279,7 290,7 289,9 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 238,8 237,8 245,7 244,8
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 26,3 28,6 28,9 30,3 30,5 31,1 30,8 31,6 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 28,5 29,1 28,7 29,3
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)4 prosent 65,5 65,7 72,6 73,5 73,1 74,3 74,4 74,6 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 69,5 71,0 71,5 71,4
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)10 årsverk 0,67 0,64 0,62 0,60 0,56 0,56 0,60 0,58 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 0,57 0,57 0,54 0,54 0,56 0,55
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)5 prosent 27,4 29,8 29,4 26,3 31,9 31,2 29,2 29,5 33,3 32,9 32,4 31,6 33,0 32,5 32,0 31,2 30,3 30,2 28,6 27,4
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)1 prosent 50,7 49,6 48,4 53,9 47,5 48,1 48,7 33,2 46,1 46,5 47,0 47,5 45,8 46,3 46,8 47,4 47,5 47,2 47,4 50,3
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)7 prosent 16,1 15,1 13,3 13,7 12,3 11,6 11,7 11,3 13,2 13,0 12,6 12,1 13,6 13,3 12,9 12,4 12,9 12,6 12,1 11,7
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)11 prosent 97,5 97,5 97,5 100,0 86,6 87,7 89,4 89,3 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 85,4 85,9 89,8 90,7
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)3 kr 2 600 3 064 3 305 3 499 3 186 3 328 3 483 3 788 3 119 3 295 3 439 3 710 3 096 3 251 3 381 3 642 3 088 3 284 3 468 3 705
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,9 0,9 1,4 1,8 4,6 4,6 4,5 3,6 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 6,2 6,0 5,9 5,7
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)8 timer 0,66 0,64 0,70 0,71 0,63 0,68 0,59 0,64 0,54 0,56 0,55 0,57 0,53 0,55 0,55 0,56 0,49 0,52 0,54 0,57
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)9 prosent 1,03 0,90 0,89 1,01 0,00 0,00 0,00 0,56 0,64 0,64 0,65 0,67 0,65 0,66 0,67 0,68 0,72 0,75 0,72 0,66
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,9 5,3 5,0 5,5 4,3 4,3 4,3 4,5 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,5 4,7 4,6 4,7
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,6 10,5 10,4 10,4 10,0 10,3 10,5 10,7 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 8,9 9,2 9,7 9,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,2 11,5 11,6 11,6 8,7 9,0 9,2 9,2 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 9,7 9,5 9,7 9,6
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)6 årsverk 20,5 17,5 20,4 21,9 31,3 33,7 36,1 37,9 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 32,6 34,9 38,3 40,5
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 125,6 89,8 43,5 78,1 86,4 90,9 89,5 91,4 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 83,6 87,5 84,2 80,4
11234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
2SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
31234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
4SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
51234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
6SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
71234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
81234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
91234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
10SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. 1234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
11Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt