KOSTRA nøkkeltall

Skedsmo - 0231 (Akershus)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skedsmo Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 830 849 914 948 893 999 1 063 1 090 1 173 1 203 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 829 868 921 1 008 978 829 868 921 1 008 978
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 545 589 631 660 604 791 857 882 952 971 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 610 659 707 778 739 610 659 707 778 739
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 285 260 282 288 289 209 207 207 221 232 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 219 210 214 230 239 219 210 214 230 239
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 527 576 644 695 666 708 742 746 806 826 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 598 603 651 696 711 598 603 651 696 711
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 40 54 72 76 84 64 54 49 62 65 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 63 46 50 65 75 63 46 50 65 75
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 487 521 572 619 581 643 688 697 743 761 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 535 557 600 631 637 535 557 600 631 637
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,64 0,64 0,62 0,59 0,61 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,58 0,64 0,69 0,58 0,68 0,58 0,64 0,69 0,58 0,68
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,20 0,21 0,20 0,18 0,19 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,17 0,17 0,19 0,15 0,18 0,17 0,17 0,19 0,15 0,18
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,44 0,43 0,42 0,41 0,42 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,41 0,47 0,50 0,43 0,50 0,41 0,47 0,50 0,43 0,50
Antall bygningsbranner (antall) antall 24 20 19 33 24 910 993 1 083 1 187 1 198 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 237 252 263 280 266 237 252 263 280 266
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 124 44 84 69 48 5 493 4 098 3 680 3 255 2 987 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 1 251 536 720 521 519 1 251 536 720 521 519

Kontakt