KOSTRA nøkkeltall

Skedsmo - 0231 (Akershus)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skedsmo Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 103 6 082 8 354 8 977 8 797 5 892 6 353 7 565 7 879 7 920 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 5 153 5 633 7 019 7 616 7 368 5 153 5 633 7 019 7 616 7 368
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,2 5,2 5,5 6,0 4,9 4,3 4,5 4,6 4,5 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 3,9 4,2 4,4 4,4 4,3 3,9 4,2 4,4 4,4 4,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,9 5,5 5,9 6,5 5,6 4,3 4,5 4,7 4,8 4,8 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,1 4,4 4,8 4,9 4,8 4,1 4,4 4,8 4,9 4,8
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,8 3,2 3,4 3,7 4,0 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,3 2,9 3,0 3,2 3,3 3,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 39 729 40 863 44 976 39 444 47 841 41 392 43 177 44 682 48 283 52 582 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 44 552 45 812 47 006 48 736 50 937 44 552 45 812 47 006 48 736 50 937
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 52 370 44 393 34 490 43 991 37 521 32 236 35 010 39 698 40 287 43 069 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 36 530 36 035 37 833 40 906 39 802 36 530 36 035 37 833 40 906 39 802
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 443 593 485 761 609 259 622 579 562 338 392 769 409 933 447 266 464 908 450 754 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 439 060 444 850 491 410 495 505 484 912 439 060 444 850 491 410 495 505 484 912
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 19,5 22,2 24,3 24,6 21,5 20,2 20,0 19,8 18,9 19,1 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 19,2 19,1 20,2 19,6 19,6 19,2 19,1 20,2 19,6 19,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 94 97 96 97 98 85 87 87 88 88 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 86 90 88 90 92 86 90 88 90 92

Kontakt