KOSTRA nøkkeltall

Skaun - 5029 (Trøndelag - Trööndelage)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skaun Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . 0,4 1,1 1,6 3,7 4,1 1,6 0,2 0,9 4,2 2,7 1,4 1,4 2,0 4,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 . . 2,6 1,9 3,6 . . 2,6 1,9 3,6
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . 1,6 0,3 0,2 2,7 2,6 1,6 0,6 -0,2 2,4 1,8 1,3 1,0 0,0 2,1 1,8 1,2 1,1 0,0 2,0 1,9 1,3 1,2 0,0 . . 1,6 0,9 0,0 . . 1,6 0,9 0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . 27,5 22,3 25,3 23,3 25,0 24,1 23,0 18,8 24,5 24,1 23,5 18,2 20,1 20,9 21,8 21,7 20,6 22,5 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 . . 29,7 30,7 30,7 . . 29,7 30,7 30,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . 59,3 68,8 63,7 31,5 31,8 39,7 42,6 58,2 42,8 45,5 49,9 57,5 56,7 40,1 40,1 42,2 48,3 51,2 37,7 36,5 39,1 44,4 46,8 . . 43,3 51,8 53,5 . . 43,3 51,8 53,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . 131,1 130,4 129,0 85,3 87,4 91,2 94,0 114,9 105,6 109,9 114,7 121,5 124,6 101,3 101,9 105,6 111,0 117,3 98,9 98,6 101,8 106,7 112,4 . . 113,9 123,1 126,4 . . 113,9 123,1 126,4
Frie inntekter per innbygger (kr) kr . . 53 841 56 156 59 093 54 957 55 446 56 733 61 876 60 441 49 315 50 737 52 283 54 708 57 824 52 158 53 619 55 124 57 318 59 398 53 174 54 801 56 328 58 503 60 867 . . 53 193 55 406 57 320 . . 53 193 55 406 57 320
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . 25,3 20,6 19,4 10,2 10,9 11,0 9,9 9,1 13,4 14,4 14,2 12,2 10,4 10,7 11,7 12,3 12,4 11,8 10,4 11,4 12,2 12,1 11,6 . . 10,6 11,3 12,2 . . 10,6 11,3 12,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . 37,7 17,8 5,5 10,8 14,5 17,3 14,0 12,7 19,1 18,1 18,1 16,6 17,3 14,7 14,5 15,2 16,3 15,7 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 . . 17,3 20,1 18,7 . . 17,3 20,1 18,7
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent . . 28,7 37,0 15,4 39,3 35,7 31,4 33,1 29,9 31,1 34,1 31,9 34,4 38,8 32,6 34,9 36,0 33,8 34,9 39,1 40,1 44,9 41,5 38,5 . . 35,2 35,0 35,4 . . 35,2 35,0 35,4

Kontakt