KOSTRA nøkkeltall

Sirdal - 1046 (Vest-Agder)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sirdal Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,0 0,2 4,4 2,7 3,7 9,8 11,0 10,2 9,3 11,2 2,9 4,1 3,7 2,2 1,5 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 2,9 4,4 3,5 1,8 0,7 2,9 4,4 3,5 1,8 0,7
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -0,4 1,1 4,0 1,0 0,3 2,3 2,8 2,1 2,5 1,6 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,5 1,6 1,4 0,9 0,7 1,5 1,6 1,4 0,9 0,7
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 47,6 48,8 51,3 50,7 48,7 45,0 52,0 53,4 53,9 63,1 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 26,5 26,9 28,4 26,8 25,6 26,5 26,9 28,4 26,8 25,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -21,4 -12,2 -29,5 .. -31,0 -18,4 -11,6 -14,5 -13,8 -32,2 37,2 40,1 40,1 42,2 48,0 34,8 37,7 36,5 39,1 43,8 47,9 47,3 39,6 40,3 44,8 47,9 47,3 39,6 40,3 44,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 76,1 76,0 76,6 84,8 82,1 59,9 61,6 66,7 67,2 63,7 101,1 101,3 101,9 105,6 111,0 98,9 98,9 98,6 101,8 106,7 109,4 103,9 99,6 101,1 105,3 109,4 103,9 99,6 101,1 105,3
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 72 269 72 495 75 892 78 057 81 934 69 652 68 787 70 853 73 165 76 041 49 775 52 158 53 619 55 124 57 316 50 630 53 174 54 801 56 328 58 501 48 643 51 138 52 667 54 629 56 619 48 643 51 138 52 667 54 629 56 619
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 22,9 24,0 25,9 26,8 26,0 26,7 32,7 34,9 39,5 47,7 7,9 10,7 11,7 12,3 12,0 7,8 10,4 11,4 12,2 11,8 12,0 14,1 15,3 15,5 14,8 12,0 14,1 15,3 15,5 14,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 10,1 11,7 8,4 13,4 12,9 15,7 12,8 22,3 19,6 18,4 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,7 13,1 12,5 9,4 14,1 17,2 13,1 12,5 9,4 14,1 17,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 19,9 33,1 46,4 24,3 24,1 68,2 60,6 56,0 64,5 63,5 31,3 32,6 34,9 36,0 33,8 35,2 39,1 40,1 44,9 41,5 39,6 30,4 34,6 43,4 37,7 39,6 30,4 34,6 43,4 37,7

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt