4396_1046
4396_1046
kostra
2019-06-17T05:19:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Sirdal, faktaark Bolig Sirdal

KOSTRA nøkkeltall

Sirdal - 1046 (Vest-Agder)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sirdal Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 64 67 .. .. 603 615 588 511 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 3 685 3 767 3 790 3 826
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 35 36 .. .. 34 35 33 29 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 52 49 .. .. 51 43 46 46 52 52 52 53 48 48 48 48 60 58 57 51
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 5 379 1 499 3 837 5 520 3 715 2 492 3 045 3 390 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 2 204 1 088 822 2 342
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 20 131 18 361 .. .. 14 544 13 108 15 095 19 052 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 10 179 16 547 15 170 14 322
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 0 .. .. 30 34 34 28 30 30 29 30 33 34 33 33 19 15 20 12
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 1 0 .. .. 3 2 1 3 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 167 47 19 149
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : 1,5 1,3 0,8 1,3 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,1 0,8 1,1 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 7,1 8,2 4,3 6,5 11,4 12,5 9,5 8,7 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 26,3 26,0 22,6 20,0

Kontakt