4396_1046
4396_1046
kostra
2019-08-21T03:20:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Sirdal, faktaark Bolig Sirdal

KOSTRA nøkkeltall

Sirdal - 1046 (Vest-Agder)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sirdal Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 64 67 .. .. 603 615 588 528 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 3 685 3 767 3 790 3 744
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 35 36 .. .. 34 35 33 30 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 52 49 .. .. 51 43 46 49 52 52 52 53 48 48 48 48 60 58 57 52
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 5 379 1 499 3 837 5 520 3 715 2 492 3 045 3 325 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 2 204 1 088 822 2 342
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 20 131 18 361 .. .. 14 544 13 108 15 095 17 803 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 10 179 16 547 15 170 14 578
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 0 .. .. 30 34 34 27 30 30 29 29 33 34 33 32 19 15 20 11
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 1 0 .. .. 3 2 1 1 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 167 47 19 145
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : 1,5 1,3 0,8 1,3 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,1 0,8 1,1 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 7,1 8,2 4,3 6,5 11,4 12,5 9,5 8,7 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 26,3 26,0 22,6 20,0

Kontakt