KOSTRA nøkkeltall

Sirdal - 1046 (Vest-Agder)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sirdal Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 81,0 70,5 65,9 67,6 82,0 77,8 80,9 79,5 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 76,4 77,6 77,0 78,3
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 93,6 90,6 87,5 85,7 92,5 91,9 93,3 91,4 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 89,2 89,8 89,8 90,0
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 100,0 102,7 100,0 94,7 98,7 99,8 100,5 99,1 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 98,1 97,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 97,3 97,2 96,9 98,1 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 44,7 45,1 45,4 45,5
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall)1 antall 5,2 5,1 5,1 5,1 5,5 5,2 5,3 5,0 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,4 6,3 6,3 6,1
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)3 prosent .. 38,1 30,5 35,0 .. 32,8 35,1 35,8 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 41,0 41,4 44,8
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 3,4 0,9 1,0 0,0 3,4 3,4 2,8 2,6 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 5,1 4,4 3,6 3,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)2 kr 75 82 76 98 70 77 76 83 59 62 64 69 60 63 65 70 62 63 65 70
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 88,2 100,0 111,8 100,0 69,5 80,4 83,1 89,3 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 73,5 73,6 77,5 79,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 10,5 9,9 10,3 10,0 9,6 9,8 9,3 9,4 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,8 14,7 14,3 14,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 185 232 197 419 172 183 224 536 168 126 179 978 180 420 197 979 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 125 410 131 518 138 141 148 954
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)4 kr 67 72 70 83 60 64 64 70 48 50 51 55 48 50 52 55 50 50 52 56
1Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020.
2Nevneren er endret ved publisering i 2020.
3Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
4Nevneren er endret ved publisering i 2020.