KOSTRA nøkkeltall

Sigdal - 0621 (Buskerud)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sigdal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,7 5,8 4,1 1,6 -0,4 2,4 3,7 4,1 1,6 0,2 2,0 3,4 3,0 1,9 0,2 2,9 4,1 3,7 2,2 1,5 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 3,0 3,9 3,4 1,9 1,1 3,0 3,9 3,4 1,9 1,1
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,7 4,7 2,6 1,8 1,1 2,0 2,7 2,6 1,6 0,6 1,4 2,3 1,8 1,8 1,2 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 2,1 2,1 1,9 1,4 1,0 2,1 2,1 1,9 1,4 1,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 29,0 32,4 37,7 38,4 37,0 20,1 23,3 25,0 24,1 23,0 14,9 17,4 19,2 19,4 17,7 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 11,8 15,5 14,8 16,1 14,6 11,8 15,5 14,8 16,1 14,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,4 -2,5 -7,9 -2,8 -2,6 30,1 31,5 31,8 39,7 41,8 39,4 40,5 39,5 40,1 47,0 37,2 40,1 40,1 42,2 48,0 34,8 37,7 36,5 39,1 43,8 32,6 34,4 33,1 32,4 40,2 32,6 34,4 33,1 32,4 40,2
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 77,4 71,7 64,7 69,8 70,7 86,0 85,3 87,4 91,2 94,0 93,4 93,2 92,7 95,3 105,1 101,1 101,3 101,9 105,6 111,0 98,9 98,9 98,6 101,8 106,7 96,7 97,8 97,6 102,0 111,8 96,7 97,8 97,6 102,0 111,8
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 57 225 60 657 61 165 61 328 64 023 53 725 54 957 55 446 56 733 61 876 56 285 58 873 61 096 62 753 64 774 49 775 52 158 53 619 55 124 57 316 50 630 53 174 54 801 56 328 58 501 48 242 51 115 52 898 54 379 56 414 48 242 51 115 52 898 54 379 56 414
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 7,3 12,4 14,4 16,1 15,6 6,9 10,2 10,9 11,0 8,4 5,8 8,7 9,5 10,9 10,4 7,9 10,7 11,7 12,3 12,0 7,8 10,4 11,4 12,2 11,8 9,9 12,2 12,8 13,5 11,8 9,9 12,2 12,8 13,5 11,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 16,2 5,9 2,2 6,4 5,6 11,0 10,8 14,5 17,3 14,0 12,3 12,0 11,2 11,5 14,9 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,7 15,1 13,3 12,5 14,2 17,1 15,1 13,3 12,5 14,2 17,1
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 55,6 30,5 57,5 -2,3 18,9 31,1 39,3 35,7 31,4 33,1 25,8 27,8 31,1 31,3 31,4 31,3 32,6 34,9 36,0 33,8 35,2 39,1 40,1 44,9 41,5 32,5 41,1 45,5 46,3 39,9 32,5 41,1 45,5 46,3 39,9

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt