KOSTRA nøkkeltall

Sigdal - 0621 (Buskerud)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sigdal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 9 2 7 5 37 47 48 38 143 137 143 123 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 121 96 135 127
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 100 20 30 15 16 23 13 10 19 29 24 19 19 26 24 19 19 26 18 14 16 21
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 314 410 282 222 1 708 1 781 1 986 1 738 7 383 6 199 6 189 5 706 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 5 598 5 342 5 253 5 202
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 307 219 57 .. 1 189 970 779 .. 3 862 3 490 2 406 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 3 294 3 241 2 079
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 7 10 10 .. 16 14 16 .. 15 15 16 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 14 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 13 20 39 .. 35 27 37 .. 31 28 34 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 32 29 29
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 12 14 9 13 16 18 16 10 17 19 17 18 18 18 18 18 18 17 18 18 15 17 16 19
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 2 .. 8 1 2 .. 42 70 33 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 153 239 104
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 23 26 73 18 138 84 91 129 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 23 16 22 7
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 99 100 .. 92 96 100 .. 87 96 98 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 93 98 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. 50 .. 50 50 50 .. 50 50 49 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 47 49 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 .. .. 100 67 64 75 69 74 86 84 71 84 86 86 81 84 86 86 81 92 92 94 95
Netto endring i antall boliger (antall) antall -1 -3 .. .. 414 370 0 .. 690 1 130 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 1 133 1 638 0 ..

Kontakt