KOSTRA nøkkeltall

Sigdal - 0621 (Buskerud)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sigdal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 100 108 109 127 135 108 109 113 114 131 111 123 119 129 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 79 378 73 352 112 79 378 73 352 112
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,93 1,00 0,97 1,11 1,13 0,76 0,74 0,71 0,76 0,92 0,83 0,86 0,82 0,87 0,81 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,55 0,56 0,52 0,55 0,54 0,55 0,56 0,52 0,55 0,54
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 88,1 88,7 88,4 87,7 90,2 97,8 97,4 96,9 96,7 98,1 97,6 97,4 97,2 97,1 96,9 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 96,3 95,6 94,7 93,7 95,5 96,3 95,6 94,7 93,7 95,5
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 176 150 145 162 152 137 141 254 141 136 145 160 161 157 166 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 124 623 146 513 139 124 623 146 513 139
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 62 59 59 60 61 87 88 92 87 87 84 83 85 85 84 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 76 81 85 77 81 76 81 85 77 81
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 38 41 41 40 39 5 6 3 6 4 9 10 9 8 7 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 11 12 9 15 11 11 12 9 15 11
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 1 1 0 0 10 1 1 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 6 5 3 6 7 3 4 4 4 6 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 6 5 7 8 3 6 5 7 8
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 89 89 88 88 91 96 96 97 97 97 94 95 95 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 88 96 96 95 98 88 96 96 95 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 6 5 4 4 4 9 7 6 6 7 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 27 3 3 1 0 27 3 3 1 0

Kontakt