4401_0621
4401_0621
kostra
2019-06-17T19:47:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Sigdal, faktaark Helse- og omsorgstjenester Sigdal

KOSTRA nøkkeltall

Sigdal - 0621 (Buskerud)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sigdal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 29 592 33 093 33 815 36 447 25 922 27 239 28 651 31 110 29 066 30 723 32 209 34 569 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 21 567 22 931 23 909 25 869
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 408,8 471,7 428,4 441,0 312,5 315,9 332,2 328,4 381,5 381,7 391,2 394,8 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 270,9 281,7 292,5 288,1
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 35,2 36,6 35,2 37,9 32,8 31,3 30,3 30,1 32,9 33,4 33,1 34,1 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 30,3 30,6 30,2 31,3
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 71,7 74,2 79,0 77,1 71,9 73,1 73,1 73,1 74,4 76,4 76,2 75,5 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 72,6 73,1 73,0 74,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,48 0,54 0,52 .. 0,50 0,50 0,51 .. 0,53 0,52 0,53 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,49 0,52 0,54 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 51,1 44,8 40,1 .. 34,8 33,9 34,0 .. 38,0 38,0 37,0 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 35,6 34,5 33,6 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 33,2 43,0 46,7 .. 44,5 45,6 47,1 .. 41,2 42,1 43,1 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 45,8 46,2 46,2 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 14,6 17,1 14,9 .. 13,9 16,3 12,5 .. 13,7 14,6 13,4 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 10,7 11,2 10,9 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 87,5 89,3 89,1 91,2 89,6 91,4 91,2 91,3 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 87,0 88,9 93,2 93,6
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 770 3 299 3 659 : 3 028 3 203 3 470 : 3 019 3 178 3 330 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 415 3 587 3 785 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 1,1 1,0 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 2,2 2,6 2,4 2,5
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,28 0,33 0,38 .. 0,44 0,35 0,44 .. 0,41 0,39 0,46 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,71 0,75 0,67 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 1,61 1,53 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,81 0,74 0,68 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,3 4,6 5,0 5,1 4,7 4,8 4,8 5,1 5,3 5,6 5,4 5,5 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,6 4,7 4,7 4,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,0 13,1 13,2 13,2 10,7 10,6 11,0 11,5 12,9 12,8 13,2 13,5 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 9,8 10,6 10,6 10,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 14,0 14,6 14,6 16,3 9,1 9,1 9,4 9,8 10,5 10,6 10,7 11,5 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 10,2 10,3 10,4 10,3
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 73,7 93,0 65,9 98,1 28,0 30,6 34,4 36,9 42,5 44,6 47,4 50,1 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 27,6 28,9 31,1 31,4
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 92,3 84,2 106,7 88,5 92,3 93,2 90,5 91,1 101,1 97,3 92,4 94,0 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 85,1 93,1 89,4 96,4
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt