KOSTRA nøkkeltall

Sigdal - 0621 (Buskerud)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sigdal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 109 1 133 1 237 1 311 1 224 1 046 1 153 1 213 1 382 1 267 1 215 1 354 1 446 1 605 1 773 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 073 1 109 1 152 1 238 1 229
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 874 868 973 1 062 960 805 953 1 037 1 069 982 979 1 104 1 179 1 247 1 349 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 844 862 894 964 932
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 235 266 264 250 265 241 200 176 313 285 236 250 266 358 424 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 228 247 258 274 296
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 863 859 960 913 918 821 892 928 1 045 971 863 962 1 020 1 165 1 219 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 774 780 818 883 892
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 64 77 81 75 67 53 -14 -44 59 30 5 15 20 68 42 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 43 47 59 61 58
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 799 782 878 838 851 768 905 972 986 940 858 946 1 000 1 096 1 177 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 731 734 760 823 834
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,75 0,70 0,71 0,70 0,70 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,91 0,51 0,45 0,90 0,50
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,28 0,25 0,26 0,25 0,25 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,32 0,30 0,18 0,32 0,19
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,47 0,45 0,45 0,45 0,45 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,59 0,21 0,27 0,58 0,31
Antall bygningsbranner (antall) antall 3 4 6 7 5 43 49 44 67 40 126 154 131 183 159 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 173 200 212 208 176
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 30 18 12 11 12 252 150 151 126 137 919 760 567 511 584 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 1 046 858 673 603 455

Kontakt