KOSTRA nøkkeltall

Sigdal - 0621 (Buskerud)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sigdal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 3 512 3 502 3 488 3 490 3 467 71 823 72 215 72 325 64 940 50 814 196 821 197 458 196 642 192 553 198 184 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 277 684 279 714 281 769 283 148 285 336 277 684 279 714 281 769 283 148 285 336
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 7,4 5,4 8,6 7,4 6,6 10,1 10,2 9,6 9,8 8,6 9,4 9,3 9,1 8,8 8,4 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 10,2 9,6 9,8 9,5 9,2 10,2 9,6 9,8 9,5 9,2
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 15,1 14,0 13,2 8,9 9,2 9,2 9,4 9,4 8,7 9,1 10,9 10,3 10,2 10,5 10,1 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 8,4 7,9 8,4 7,9 8,1 8,4 7,9 8,4 7,9 8,1
Netto innflytting (antall)1 antall 19 20 2 7 -15 314 332 81 -52 -228 709 819 -597 -586 -602 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 2 434 1 560 1 640 891 1 857 2 434 1 560 1 640 891 1 857
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 12,8 12,7 12,7 13,0 13,3 10,4 10,3 8,8 9,9 10,2 9,9 9,8 9,6 9,7 9,9 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 12,3 12,2 12,1 12,0 12,0 12,3 12,2 12,1 12,0 12,0
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 73,1 74,8 74,3 74,3 72,9 63,2 63,3 56,3 61,6 63,2 65,9 65,6 66,1 62,8 62,6 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 63,4 63,2 63,0 62,0 61,5 63,4 63,2 63,0 62,0 61,5
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 0,9 1,0 0,7 0,6 1,0 1,6 1,6 1,3 1,3 1,1 1,5 1,6 1,2 1,1 1,2 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,9 1,8 1,5 1,6 1,5 1,9 1,8 1,5 1,6 1,5
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 7,5 8,8 9,0 9,9 10,1 10,6 11,2 15,0 15,5 20,0 9,6 10,2 13,0 13,5 13,2 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 18,3 18,9 19,6 20,1 20,8 18,3 18,9 19,6 20,1 20,8
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,70 1,58 1,62 1,57 1,53 1,70 1,73 .. .. .. 1,70 1,72 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,70 1,58 .. .. .. 1,70 1,58 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt