KOSTRA nøkkeltall

Sigdal - 0621 (Buskerud)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sigdal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 991 6 347 6 884 7 168 7 985 6 754 7 068 7 180 7 567 9 448 7 292 7 748 8 693 8 918 9 396 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 7 330 7 739 8 813 8 805 8 658 7 330 7 739 8 813 8 805 8 658
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,6 3,4 4,4 4,4 4,0 4,2 4,9 4,8 4,4 5,2 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,7 5,1 5,2 4,5 4,5 4,7 5,1 5,2 4,5 4,5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,1 3,6 4,6 3,7 3,9 4,4 5,3 5,2 5,1 5,4 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 5,3 5,3 4,7 4,7 4,9 5,3 5,3 4,7 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,7 3,5 3,3 2,2 3,3 4,1 4,3 4,4 4,5 4,9 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 50 023 47 021 52 961 70 750 67 256 51 229 51 865 54 010 58 396 56 243 49 483 53 271 53 649 58 511 68 516 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 43 228 47 226 50 895 54 905 57 790 43 228 47 226 50 895 54 905 57 790
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 34 000 8 737 2 632 68 250 76 500 25 400 24 690 27 441 35 346 35 227 31 842 33 890 38 027 33 018 46 862 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 43 227 46 737 54 264 51 858 49 283 43 227 46 737 54 264 51 858 49 283
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 341 786 286 250 333 400 294 364 199 389 360 589 349 630 325 817 359 051 404 201 350 736 367 208 417 632 430 280 415 126 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 383 222 399 612 420 481 435 367 441 574 383 222 399 612 420 481 435 367 441 574
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 17,2 16,0 17,0 13,3 13,0 22,8 22,8 23,2 21,4 20,8 19,5 19,2 19,2 17,6 16,4 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 23,3 22,7 21,6 18,9 18,4 23,3 22,7 21,6 18,9 18,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 48 86 100 100 96 83 78 79 81 88 76 83 85 87 86 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 90 93 96 96 96 90 93 96 96 96

Kontakt