KOSTRA nøkkeltall

Senja - 5421 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Senja Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 530 959 1 013 1 082 1 290 1 712 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 . . . . 1 576
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 145 798 858 837 995 1 362 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 . . . . 1 278
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . . 385 161 154 245 296 350 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 . . . . 298
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 268 712 739 785 978 1 249 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 . . . . 1 229
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 191 8 -5 71 88 92 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 . . . . 98
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 077 703 744 714 890 1 157 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 . . . . 1 131
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,34 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 . . . . 0,86
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,27 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 . . . . 0,28
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,07 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 . . . . 0,58
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . . 4 146 164 182 126 120 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 . . . . 147
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . . 33 653 562 521 365 363 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 . . . . 643

Kontakt