KOSTRA nøkkeltall

Sauherad - 0822 (Telemark)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauherad Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,0 4,2 1,8 1,3 0,1 2,4 3,7 4,1 1,6 0,2 2,0 3,4 3,0 1,9 0,2 2,0 3,4 3,0 1,9 0,2 2,9 4,1 3,7 2,2 1,5 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 2,0 3,8 2,9 1,2 1,4 2,0 3,8 2,9 1,2 1,4
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,4 2,4 1,3 0,0 0,0 2,0 2,7 2,6 1,6 0,6 1,4 2,3 1,8 1,8 1,2 1,4 2,3 1,8 1,8 1,2 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,5 2,3 1,7 1,3 0,7 1,5 2,3 1,7 1,3 0,7
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,9 9,2 12,5 15,8 4,2 20,1 23,3 25,0 24,1 23,0 14,9 17,4 19,2 19,4 17,7 14,9 17,4 19,2 19,4 17,7 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 16,0 16,6 18,7 18,8 16,1 16,0 16,6 18,7 18,8 16,1
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 52,5 48,4 42,6 41,8 48,6 30,1 31,5 31,8 39,7 41,8 39,4 40,5 39,5 40,1 47,0 39,4 40,5 39,5 40,1 47,0 37,2 40,1 40,1 42,2 48,0 34,8 37,7 36,5 39,1 43,8 32,1 35,1 34,2 37,4 42,9 32,1 35,1 34,2 37,4 42,9
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 93,6 89,7 88,9 94,2 91,4 86,0 85,3 87,4 91,2 94,0 93,4 93,2 92,7 95,3 105,1 93,4 93,2 92,7 95,3 105,1 101,1 101,3 101,9 105,6 111,0 98,9 98,9 98,6 101,8 106,7 94,5 92,5 93,0 98,1 101,8 94,5 92,5 93,0 98,1 101,8
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 52 316 54 871 55 402 58 235 60 086 53 725 54 957 55 446 56 733 61 876 56 285 58 873 61 096 62 753 64 774 56 285 58 873 61 096 62 753 64 774 49 775 52 158 53 619 55 124 57 316 50 630 53 174 54 801 56 328 58 501 49 673 51 985 53 764 55 328 57 582 49 673 51 985 53 764 55 328 57 582
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -1,0 2,6 4,3 5,0 4,9 6,9 10,2 10,9 11,0 8,4 5,8 8,7 9,5 10,9 10,4 5,8 8,7 9,5 10,9 10,4 7,9 10,7 11,7 12,3 12,0 7,8 10,4 11,4 12,2 11,8 5,3 7,8 9,0 9,1 9,3 5,3 7,8 9,0 9,1 9,3
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 14,5 3,9 6,9 11,5 11,9 11,0 10,8 14,5 17,3 14,0 12,3 12,0 11,2 11,5 14,9 12,3 12,0 11,2 11,5 14,9 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,7 9,1 10,1 11,0 12,1 14,3 9,1 10,1 11,0 12,1 14,3
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 52,9 25,6 31,7 24,3 19,1 31,1 39,3 35,7 31,4 33,1 25,8 27,8 31,1 31,3 31,4 25,8 27,8 31,1 31,3 31,4 31,3 32,6 34,9 36,0 33,8 35,2 39,1 40,1 44,9 41,5 24,0 27,9 39,7 18,2 26,0 24,0 27,9 39,7 18,2 26,0

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt