KOSTRA nøkkeltall

Sauherad - 0822 (Telemark)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauherad Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 2 5 2 3 37 47 48 38 22 143 137 143 123 133 143 137 143 123 133 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 76 77 65 61 45 76 77 65 61 45
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 50 30 15 16 23 19 13 10 19 29 26 13 10 19 29 26 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 7 8 12 9 15 7 8 12 9 15
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 70 97 72 70 63 1 708 1 781 1 986 1 738 1 076 7 383 6 199 6 189 5 706 5 927 7 383 6 199 6 189 5 706 5 927 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 3 764 3 634 3 430 3 735 3 041 3 764 3 634 3 430 3 735 3 041
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 74 56 18 26 .. 1 189 1 286 779 803 .. 3 862 4 186 2 406 2 420 .. 3 862 4 186 2 406 2 420 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 2 025 2 051 1 474 1 196 .. 2 025 2 051 1 474 1 196
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 30 9 .. 13 .. 16 14 16 15 .. 15 15 16 14 .. 15 15 16 14 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 13 12 13 14 .. 13 12 13 14
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 90 12 14 26 .. 35 27 37 31 .. 31 28 34 32 .. 31 28 34 32 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 32 23 29 31 .. 32 23 29 31
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 1 18 6 9 3 16 18 16 10 13 17 19 17 18 21 17 19 17 18 21 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 18 20 16 16 17 18 20 16 16 17
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. .. .. 8 1 2 5 .. 42 70 33 33 .. 42 70 33 33 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 49 37 46 20 .. 49 37 46 20
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 0 23 26 73 18 6 138 84 91 129 122 138 84 91 129 122 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 13 38 48 34 11 13 38 48 34 11
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 80 .. .. 93 .. 92 96 100 100 .. 87 96 98 97 .. 87 96 98 97 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 93 92 95 93 .. 93 92 95 93
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. 50 .. 50 50 50 36 .. 50 50 49 47 .. 50 50 49 47 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 47 48 49 49 .. 47 48 49 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 62 40 45 59 74 67 64 76 69 90 74 86 82 71 82 74 86 82 71 82 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 73 82 80 78 81 73 82 80 78 81
Netto endring i antall boliger (antall) antall 10 -5 .. .. .. 414 370 0 .. .. 690 1 130 0 .. .. 690 1 130 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 535 589 0 .. .. 535 589 0 .. ..

Kontakt