KOSTRA nøkkeltall

Sauherad - 0822 (Telemark)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauherad Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 3 210 3 419 3 456 3 624 3 895 25 740 27 240 26 513 28 881 19 589 94 992 99 657 102 983 107 961 121 943 94 992 99 657 102 983 107 961 121 943 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 32 029 32 384 31 852 35 837 36 149 32 029 32 384 31 852 35 837 36 149
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 6,2 6,5 6,6 6,9 7,4 3,7 3,9 3,8 4,5 .. 3,7 3,9 4,0 4,3 .. 3,7 3,9 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 3,9 4,0 3,9 4,4 .. 3,9 4,0 3,9 4,4 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 518 526 526 526 525 6 941 6 921 6 921 6 473 .. 25 438 25 435 25 435 25 013 .. 25 438 25 435 25 435 25 013 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 8 193 8 195 8 195 8 177 .. 8 193 8 195 8 195 8 177 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 158 154 154 155 153 1 568 1 552 1 519 1 433 .. 6 250 6 117 5 979 5 841 .. 6 250 6 117 5 979 5 841 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 1 450 1 398 1 390 1 382 .. 1 450 1 398 1 390 1 382 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 21 761 21 430 21 164 21 428 21 128 344 173 343 675 344 261 320 359 .. 1 333 168 1 332 198 1 340 485 1 331 826 .. 1 333 168 1 332 198 1 340 485 1 331 826 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 244 356 240 419 241 074 245 519 .. 244 356 240 419 241 074 245 519 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 195 853 195 357 195 357 195 055 195 074 2 968 257 2 957 105 2 957 105 2 708 550 .. 12 284 577 12 247 486 12 247 486 12 155 211 .. 12 284 577 12 247 486 12 247 486 12 155 211 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 5 216 594 5 152 167 5 152 167 5 163 949 .. 5 216 594 5 152 167 5 152 167 5 163 949 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 2,0 1,3 1,7 1,8 205,7 135,7 145,5 73,4 133,3 750,0 1 088,8 687,9 341,4 887,7 750,0 1 088,8 687,9 341,4 887,7 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 315,7 73,2 65,7 109,6 154,4 315,7 73,2 65,7 109,6 154,4
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 1,3 0,7 1,5 144,7 69,1 135,9 63,2 75,1 598,8 707,5 278,1 216,7 456,0 598,8 707,5 278,1 216,7 456,0 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 98,7 40,9 20,5 56,6 112,3 98,7 40,9 20,5 56,6 112,3
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 2,0 0,0 1,0 0,3 61,0 66,6 9,6 10,2 58,2 151,2 381,3 409,8 124,7 431,7 151,2 381,3 409,8 124,7 431,7 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 217,0 32,3 45,2 53,0 42,1 217,0 32,3 45,2 53,0 42,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 47 25 0 4 33 501 857 549 575 1 133 2 999 3 693 4 048 3 785 3 829 2 999 3 693 4 048 3 785 3 829 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 226 272 157 318 508 226 272 157 318 508
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 17 16 20 30 23 291 315 293 290 213 1 381 1 317 1 080 1 074 1 417 1 381 1 317 1 080 1 074 1 417 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 364 370 268 333 294 364 370 268 333 294

Kontakt