KOSTRA nøkkeltall

Sauherad - 0822 (Telemark)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauherad Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,1 2,1 1,8 2,2 2,3 2,4 2,6 2,8 2,7 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 3,7 3,4 3,3 3,4 3,4 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 4,3
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,0 0,9 0,8 1,1 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 2 132 2 178 2 111 2 504 3 145 45 998 50 900 56 408 51 311 54 105 194 393 193 959 211 167 213 848 266 426 194 393 193 959 211 167 213 848 266 426 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 202 890 210 549 228 230 239 225 252 841 202 890 210 549 228 230 239 225 252 841
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 207 1 250 1 168 1 530 1 609 1 376 1 522 1 653 1 706 2 311 2 064 2 089 2 273 2 408 2 672 2 064 2 089 2 273 2 408 2 672 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 2 332 2 382 2 492 2 659 2 838 2 332 2 382 2 492 2 659 2 838
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 0 1 85 873 319 291 487 269 676 79 338 1 021 994 902 1 573 338 1 021 994 902 1 573 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 422 457 195 823 1 028 422 457 195 823 1 028
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,3 3,1 3,2 2,1 1,2 3,6 3,7 3,6 3,7 4,4 3,6 3,9 3,9 3,8 4,1 3,6 3,9 3,9 3,8 4,1 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 4,2 4,3 4,2 4,0 4,1 4,2 4,3 4,2 4,0 4,1
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. .. .. .. .. 27,4 28,7 23,0 23,6 21,1 30,6 32,2 26,2 27,2 23,5 30,6 32,2 26,2 27,2 23,5 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 23,1 23,9 20,1 20,3 18,5 23,1 23,9 20,1 20,3 18,5
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 22,7 22,2 25,2 23,8 23,2 15,5 15,3 14,9 14,4 16,0 24,4 23,8 22,9 21,3 21,5 24,4 23,8 22,9 21,3 21,5 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 16,0 15,8 16,0 15,8 16,0 16,0 15,8 16,0 15,8 16,0
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 691 696 717 711 768 21 045 20 504 22 436 20 360 18 524 70 999 71 437 73 303 75 832 84 257 70 999 71 437 73 303 75 832 84 257 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 65 179 64 595 61 227 64 792 67 152 65 179 64 595 61 227 64 792 67 152
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt