KOSTRA nøkkeltall

Sauherad - 0822 (Telemark)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauherad Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,1 2,1 1,8 2,2 2,4 2,6 2,8 2,7 3,4 3,3 3,4 3,4 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 4,2 4,1 4,2
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,0 0,9 0,8 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 2 132 2 178 2 111 2 504 45 998 50 900 56 408 51 311 194 393 193 959 211 167 213 848 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 202 890 210 549 228 230 239 225
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 207 1 250 1 168 1 530 1 376 1 522 1 653 1 706 2 064 2 089 2 273 2 408 1 998 2 097 2 224 2 354 2 036 2 148 2 297 2 428 2 332 2 382 2 492 2 659
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 0 1 85 873 291 487 269 676 338 1 021 994 902 865 954 934 1 053 918 1 046 1 166 1 239 422 457 195 823
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,3 3,1 3,2 2,1 3,6 3,7 3,6 3,7 3,6 3,9 3,9 3,8 4,5 4,7 4,7 4,8 4,3 4,6 4,6 4,7 4,2 4,3 4,2 4,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. .. .. .. 27,4 28,7 23,0 23,6 30,6 32,2 26,2 27,2 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 23,1 23,9 20,1 20,3
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 22,7 22,2 25,2 23,8 15,5 15,3 14,9 14,4 24,4 23,8 22,9 21,3 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 16,0 15,8 16,0 15,8
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,4 0,4 0,4 0,3 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,8 0,8 0,7 0,5 0,6 0,5
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 691 696 717 711 21 045 20 504 22 436 20 360 70 999 71 437 73 303 75 832 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 65 179 64 595 61 227 64 792
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt