KOSTRA nøkkeltall

Sauherad - 0822 (Telemark)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauherad Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 112 102 113 119 110 108 109 113 114 131 111 123 119 129 131 111 123 119 129 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 98 108 114 137 136 98 108 114 137 136
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,48 0,47 0,41 0,42 0,44 0,76 0,74 0,71 0,76 0,92 0,83 0,86 0,82 0,87 0,81 0,83 0,86 0,82 0,87 0,81 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,63 0,66 0,66 0,75 0,72 0,63 0,66 0,66 0,75 0,72
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,8 97,4 96,9 96,7 98,1 97,6 97,4 97,2 97,1 96,9 97,6 97,4 97,2 97,1 96,9 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,1 97,4 97,4 97,2 97,6 95,1 97,4 97,4 97,2 97,6
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 133 106 119 168 156 137 141 254 141 136 145 160 161 157 166 145 160 161 157 166 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 149 157 157 155 151 149 157 157 155 151
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 90 90 90 75 85 87 88 92 87 87 84 83 85 85 84 84 83 85 85 84 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 88 87 88 88 88 88 87 88 88 88
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 10 10 10 0 15 5 6 3 6 4 9 10 9 8 7 9 10 9 8 7 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 10 9 9 9 11 10 9 9 9 11
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 25 0 6 5 3 6 7 3 4 4 4 6 3 4 4 4 6 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 97 97 97 100 97 96 96 97 97 97 94 95 95 96 96 94 95 95 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 97 97 97 98 98 97 97 97 98 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 6 5 4 4 4 9 7 6 6 7 9 7 6 6 7 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 1 2 2 0 1 1 2 2 0 1

Kontakt