KOSTRA nøkkeltall

Sauherad - 0822 (Telemark)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauherad Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 24,0 19,0 16,3 13,9 14,9 37,7 48,7 59,2 54,1 55,0 52,9 53,1 55,3 51,8 52,4 52,9 53,1 55,3 51,8 52,4 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 31,4 35,8 42,6 36,9 36,8
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 165,1 170,3 172,4 145,4 144,6 125,7 129,6 138,6 133,6 148,1 136,2 133,6 142,6 143,4 148,7 136,2 133,6 142,6 143,4 148,7 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 134,9 141,6 154,8 155,1 156,6
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 7,8 7,5 8,5 7,6 4,9 3,9 4,4 4,0 4,2 4,0 3,5 4,2 4,3 4,1 3,4 3,5 4,2 4,3 4,1 3,4 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 6,2 6,2 6,1 5,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 11,1 12,6 13,8 12,9 11,3 9,5 10,1 10,3 10,3 9,7 8,9 8,7 8,5 8,7 9,2 8,9 8,7 8,5 8,7 9,2 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 8,4 8,0 8,1 7,9 7,8
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 65,2 72,9 61,0 77,8 64,2 69,0 71,0 68,3 70,7 70,2 67,2 70,9 70,8 72,1 74,0 67,2 70,9 70,8 72,1 74,0 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 68,4 68,7 70,8 70,2 73,7
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 35,9 57,1 56,1 73,3 55,6 64,9 68,0 63,5 68,6 68,4 67,4 67,1 69,4 68,8 68,3 67,4 67,1 69,4 68,8 68,3 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 67,0 63,2 65,8 65,7 67,0
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 19,5 18,5 18,9 16,3 13,9 14,8 15,0 14,3 14,2 14,3 14,1 13,9 13,7 13,5 13,4 14,1 13,9 13,7 13,5 13,4 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 16,5 16,2 16,6 16,2 15,7
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 39,2 39,0 40,4 40,1 40,6 40,2 40,7 41,0 41,5 41,2 40,2 40,8 41,0 41,0 41,5 40,2 40,8 41,0 41,0 41,5 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 39,9 40,1 40,6 40,7 40,5
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 21,4 20,4 19,4 18,4 18,5 24,7 24,8 25,2 24,8 24,6 23,8 23,4 22,9 22,7 22,2 23,8 23,4 22,9 22,7 22,2 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 22,2 22,1 21,7 21,6 21,5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 107 518,4 107 424,8 110 125,5 110 596,7 114 627,1 113 511,9 117 628,5 121 547,8 125 886,3 135 999,0 121 116,3 124 078,7 128 222,7 133 902,1 139 840,7 121 116,3 124 078,7 128 222,7 133 902,1 139 840,7 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 106 078,7 109 573,0 113 960,4 117 895,1 122 380,5
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt