KOSTRA nøkkeltall

Sauherad - 0822 (Telemark)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauherad Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 5,7 5,7 5,3 5,5 5,5 7,8 8,1 8,1 8,1 9,0 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,4 8,4 8,4 8,5 8,4 8,4 8,4 8,4 8,5 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 100 105 81 216 57 185 212 199 185 212 192 220 248 253 261 192 220 248 253 261 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 202 209 217 199 201 202 209 217 199 201
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 3,80 4,34 3,44 3,62 4,09 5,57 5,68 5,49 6,19 6,76 6,57 6,47 6,74 6,92 6,75 6,57 6,47 6,74 6,92 6,75 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,55 5,39 5,45 5,28 5,42 5,55 5,39 5,45 5,28 5,42
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 46 23 49 16 11 59 72 67 58 64 86 91 84 93 83 86 91 84 93 83 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 98 96 85 101 103 98 96 85 101 103
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 479 413 491 553 484 469 483 523 497 539 462 488 483 511 555 462 488 483 511 555 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 480 477 506 590 605 480 477 506 590 605
Herav utgifter til renhold (kr) kr 232 156 262 264 234 157 153 179 159 183 137 154 160 160 178 137 154 160 160 178 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 142 144 159 170 179 142 144 159 170 179
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 112 102 113 119 110 108 109 113 114 131 111 123 119 129 131 111 123 119 129 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 98 108 114 137 136 98 108 114 137 136
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt