KOSTRA nøkkeltall

Sauherad - 0822 (Telemark)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauherad Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 034 1 084 1 083 1 317 1 295 1 046 1 153 1 213 1 382 1 267 1 215 1 354 1 446 1 605 1 773 1 215 1 354 1 446 1 605 1 773 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 272 1 328 1 395 1 543 1 602 1 272 1 328 1 395 1 543 1 602
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 852 886 867 1 117 1 086 805 953 1 037 1 069 982 979 1 104 1 179 1 247 1 349 979 1 104 1 179 1 247 1 349 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 983 1 033 1 098 1 213 1 249 983 1 033 1 098 1 213 1 249
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 181 199 215 200 209 241 200 176 313 285 236 250 266 358 424 236 250 266 358 424 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 289 295 297 330 353 289 295 297 330 353
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 802 866 862 1 049 1 003 821 892 928 1 045 971 863 962 1 020 1 165 1 219 863 962 1 020 1 165 1 219 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 955 1 013 1 020 1 138 1 161 955 1 013 1 020 1 138 1 161
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -22 10 10 -32 -7 53 -14 -44 59 30 5 15 20 68 42 5 15 20 68 42 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 86 90 60 65 90 86 90 60 65 90
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 824 856 852 1 081 1 010 768 905 972 986 940 858 946 1 000 1 096 1 177 858 946 1 000 1 096 1 177 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 869 923 961 1 074 1 071 869 923 961 1 074 1 071
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,96 0,94 0,94 0,96 0,94 0,96 0,94 0,94 0,96 0,94
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,31 0,31 0,31 0,33 0,33 0,31 0,31 0,31 0,33 0,33
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,65 0,63 0,63 0,63 0,61 0,65 0,63 0,63 0,63 0,61
Antall bygningsbranner (antall) antall 4 8 2 7 6 43 49 44 67 40 126 154 131 183 159 126 154 131 183 159 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 155 127 139 154 155 155 127 139 154 155
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 14 13 6 1 7 252 150 151 126 137 919 760 567 511 584 919 760 567 511 584 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 640 588 469 431 374 640 588 469 431 374

Kontakt