KOSTRA nøkkeltall

Sauherad - 0822 (Telemark)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauherad Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 111 107 99 85 77 1 518 1 491 1 508 1 378 1 276 4 954 5 020 5 253 5 223 5 088 4 954 5 020 5 253 5 223 5 088 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 4 548 4 591 4 736 4 612 4 510 4 548 4 591 4 736 4 612 4 510
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 26 25 23 20 18 21 21 21 21 25 25 25 27 27 26 25 25 27 27 26 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 26 26 27 27 26 26 26 27 27 26
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 61 55 60 60 66 67 69 69 67 55 64 60 62 62 65 64 60 62 62 65 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 46 58 56 58 63 46 58 56 58 63
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 7 631 4 155 43 49 1 252 1 363 1 222 2 510 1 583 1 306 1 484 1 559 1 157 2 119 1 306 1 484 1 559 1 157 2 119 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 848 999 981 1 107 1 001 848 999 981 1 107 1 001
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 0 0 -17 0 0 8 534 7 886 9 171 9 163 7 293 7 653 7 424 7 539 7 367 8 694 7 653 7 424 7 539 7 367 8 694 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 7 459 8 200 9 055 8 326 10 664 7 459 8 200 9 055 8 326 10 664
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 28 27 20 20 8 37 28 25 24 14 29 26 26 25 27 29 26 26 25 27 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 31 25 26 27 27 31 25 26 27 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 1 0 1 16 14 5 11 4 28 30 22 25 49 28 30 22 25 49 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 81 103 37 33 42 81 103 37 33 42
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : 0,9 : : 1,4 1,4 0,8 1,1 1,0 1,7 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,5 1,0 1,2 1,5 1,7 1,5 1,0 1,2 1,5 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 23,1 19,5 19,3 14,9 14,3 15,2 14,9 11,9 10,3 15,3 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 27,0 25,6 22,4 20,4 19,0 27,0 25,6 22,4 20,4 19,0

Kontakt