KOSTRA nøkkeltall

Sauherad - 0822 (Telemark)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauherad Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 111 107 99 85 1 518 1 491 1 508 1 378 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 4 548 4 591 4 736 4 612
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 26 25 23 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 26 26 27 27
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 61 55 60 60 67 69 69 67 52 52 52 53 48 48 48 48 46 58 56 58
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 7 631 4 155 43 1 252 1 363 1 222 2 510 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 848 999 981 1 107
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 0 0 -17 0 8 534 7 886 9 171 9 163 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 7 459 8 200 9 055 8 326
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 28 27 20 20 37 28 25 24 30 30 29 29 33 34 33 32 31 25 26 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 1 0 16 14 5 11 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 81 103 37 33
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : 0,9 : : 1,4 0,8 1,1 1,0 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,5 1,0 1,2 1,5
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 23,1 19,5 19,3 14,9 15,2 14,9 11,9 10,3 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 27,0 25,6 22,4 20,4

Kontakt