KOSTRA nøkkeltall

Sauherad - 0822 (Telemark)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauherad Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 403 8 564 8 586 11 044 11 628 6 754 7 068 7 180 7 567 9 448 7 292 7 748 8 693 8 918 9 396 7 292 7 748 8 693 8 918 9 396 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 6 974 7 773 9 404 9 670 9 619 6 974 7 773 9 404 9 670 9 619
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,5 5,6 6,4 3,8 4,4 4,2 4,9 4,8 4,4 5,2 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,8 5,1 4,7 4,6 4,2 4,8 5,1 4,7 4,6 4,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,8 4,7 6,8 6,2 3,9 4,4 5,3 5,2 5,1 5,4 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 4,9 4,6 4,6 4,1 4,6 4,9 4,6 4,6 4,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,8 2,9 3,9 4,8 5,6 4,1 4,3 4,4 4,5 4,9 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,6 4,8 4,5 4,3 4,1 4,6 4,8 4,5 4,3 4,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 216 246 234 484 201 438 228 532 236 164 51 229 51 865 54 010 58 396 56 243 49 483 53 271 53 649 58 511 68 516 49 483 53 271 53 649 58 511 68 516 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 43 474 46 960 49 734 53 044 60 346 43 474 46 960 49 734 53 044 60 346
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 29 188 28 278 36 722 82 321 76 000 25 400 24 690 27 441 35 346 35 227 31 842 33 890 38 027 33 018 46 862 31 842 33 890 38 027 33 018 46 862 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 24 488 23 220 32 407 48 330 55 123 24 488 23 220 32 407 48 330 55 123
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 375 313 494 000 231 962 304 167 311 143 360 589 349 630 325 817 359 051 404 201 350 736 367 208 417 632 430 280 415 126 350 736 367 208 417 632 430 280 415 126 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 383 244 410 467 461 768 428 949 442 282 383 244 410 467 461 768 428 949 442 282
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 35,6 15,9 18,2 17,5 14,9 22,8 22,8 23,2 21,4 20,8 19,5 19,2 19,2 17,6 16,4 19,5 19,2 19,2 17,6 16,4 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 22,1 21,7 19,7 17,8 16,5 22,1 21,7 19,7 17,8 16,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 74 56 84 64 77 83 78 79 81 88 76 83 85 87 86 76 83 85 87 86 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 88 89 87 88 88 88 89 87 88 88

Kontakt