KOSTRA nøkkeltall

Sauherad - 0822 (Telemark)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauherad Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 72,8 67,1 64,0 67,0 76,3 75,7 75,9 78,0 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 80,4 81,9 81,7 84,1
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 84,0 83,9 82,2 84,1 87,6 87,3 87,6 88,8 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 90,4 91,7 91,5 92,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 90,0 94,6 92,7 96,0 94,4 94,4 95,1 95,8 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 96,4 97,5 97,7 97,7
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent .. .. .. .. 64,5 66,3 67,0 66,5 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 53,5 53,1 52,5 52,4
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)1 antall .. 6,5 6,5 6,3 .. 5,8 5,9 5,7 .. 6,0 6,0 5,8 .. 6,0 6,0 5,9 .. 6,0 6,0 5,8
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)3 prosent .. 37,4 43,0 47,3 .. 36,6 38,0 39,2 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 43,1 43,9 46,6
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent .. .. .. .. 4,0 3,7 3,8 4,1 3,4 3,5 3,6 3,7 3,3 3,5 3,6 3,7 4,6 4,4 3,6 3,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)2 kr .. .. .. .. 63,9 66,9 68,9 77,0 63,7 66,5 69,1 74,1 64,5 67,6 70,4 75,1 67,0 70,7 71,8 77,4
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 72,4 73,3 60,4 77,1 73,0 82,1 80,7 85,1 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 76,4 81,9 82,2 82,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 11,5 11,2 10,9 11,6 12,8 13,1 13,3 13,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 12,4 12,4 12,0 12,1
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 122 338 137 957 130 025 159 808 124 159 131 884 137 861 154 171 130 611 137 613 143 919 153 538 131 862 138 807 145 125 154 317 130 336 138 226 143 202 155 654
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)4 kr .. .. .. .. 52,3 55,1 56,7 63,9 51,3 53,5 55,1 59,1 52,2 54,2 55,8 59,6 55,5 58,1 58,8 63,5
1Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020.
2Nevneren er endret ved publisering i 2020.
3Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
4Nevneren er endret ved publisering i 2020.