KOSTRA nøkkeltall

Sauda - 1135 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauda Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. 50 45 45 50 43 50 50 50 50 50 48 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 43 50 49 47
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 11 13 15 13 16 18 16 21 19 7 15 15 17 13 19 18 18 18 17 17 17 17 18 17 16 19 22 22 21 27
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 100 .. 100 140 100 100 .. 67 33 33 70 33 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 350 .. 67 63 ..
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 33 33 50 .. .. 18 14 20 17 32 12 12 22 18 27 19 19 26 26 30 19 19 26 27 30 25 25 29 28 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 1 .. .. 0 0 98 81 94 148 15 89 38 72 85 90 1 177 1 165 1 224 884 801 1 181 1 166 1 224 884 801 122 64 98 82 76
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 118 129 86 150 55 3 775 3 860 3 629 2 873 1 379 2 979 2 607 2 472 2 727 2 672 80 866 79 021 74 668 71 711 73 311 86 591 85 306 80 561 77 458 79 329 7 704 6 905 6 447 6 034 6 268
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 31 18 22 .. 27 36 26 35 38 36 32 30 36 34 31 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 44 37 38 41 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 8 14 15 18 19 16 13 18 17 16 12 18 19 20 17 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 16 16 19 18
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 100 100 100 .. .. 74 90 98 98 98 91 94 98 92 99 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 90 79 96 94 99
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 3 1 1 3 108 103 124 83 43 82 107 106 68 47 1 741 1 682 1 607 1 392 1 257 1 800 1 731 1 644 1 440 1 290 175 180 138 119 121
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 83 96 41 77 21 2 696 2 187 1 685 1 195 541 2 569 2 084 1 151 1 053 925 43 837 39 200 33 292 29 786 30 888 46 642 42 169 36 334 32 788 33 855 2 840 2 752 3 973 3 186 3 308
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 71 88 63 70 75 69 62 67 69 62 86 85 81 83 79 86 85 81 83 79 83 96 73 79 81
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 2 0 0 16 39 45 21 14 2 9 6 5 11 1 594 1 787 1 992 1 193 1 549 1 965 1 787 2 367 1 573 1 891 171 144 139 238 91

Kontakt