KOSTRA nøkkeltall

Sauda - 1135 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauda Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 0 2 3 1 1 86 97 78 92 62 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 224 175 180 138 119
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 100 33 33 50 .. 15 18 14 20 17 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 38 25 25 29 28
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 232 118 129 86 150 3 984 3 775 3 860 3 629 2 873 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 9 023 7 704 6 905 6 447 6 034
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 83 96 41 77 .. 2 300 2 187 1 387 1 195 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 2 840 2 752 3 973 3 186
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 8 14 15 18 .. 16 13 18 17 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 16 16 16 19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 31 18 22 .. .. 36 26 35 38 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 44 37 38 41
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 100 11 13 15 13 18 18 16 21 19 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 14 19 22 22 21
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 2 0 .. 16 39 45 21 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 171 144 139 238
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. 1 .. .. 0 69 98 81 94 148 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 129 122 64 98 82
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. .. 74 90 98 98 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 90 79 96 94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. 50 .. .. .. 45 45 50 43 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 43 50 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 74 69 88 66 70 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 86 83 96 74 79
Netto endring i antall boliger (antall) antall 38 11 .. .. .. 663 545 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 3 784 2 136 0 .. ..

Kontakt