KOSTRA nøkkeltall

Sauda - 1135 (Rogaland)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauda Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 37 066 37 724 39 631 43 155 42 981 33 186 35 098 36 594 40 714 36 810 44 086 45 551 48 163 52 835 44 506 24 341 25 456 27 245 28 774 29 132 23 751 24 800 26 539 28 026 29 310 21 065 22 096 23 593 24 891 25 410
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 455,5 457,9 462,1 487,4 496,9 380,0 387,5 389,2 424,3 387,6 513,7 524,3 527,4 563,2 483,5 292,1 299,9 306,0 313,3 315,3 280,5 287,9 293,3 299,9 302,2 251,1 256,7 265,6 268,4 275,1
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 41,5 39,8 40,9 45,2 44,1 33,2 32,9 33,1 33,5 30,5 35,3 34,7 36,0 36,8 37,1 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 28,4 28,4 28,8 29,7 28,6
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 89,5 88,0 91,9 92,1 90,9 77,6 78,0 77,9 76,3 76,1 74,3 75,5 74,8 73,2 77,3 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 79,0 79,5 79,5 80,1 80,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,81 0,68 0,71 0,77 0,84 0,52 0,53 0,53 0,56 0,57 0,57 0,59 0,59 0,67 0,56 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,62 0,61 0,63 0,63 0,67
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 34,0 40,1 37,4 36,3 33,5 38,6 38,5 38,2 38,3 36,5 39,2 38,3 37,7 34,7 37,4 32,9 32,4 31,6 30,3 29,0 32,5 32,0 31,2 30,0 28,8 28,2 28,2 27,5 26,5 24,7
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 27,2 32,1 29,9 30,5 34,1 39,1 39,7 24,3 39,9 40,8 39,3 39,1 21,5 35,1 42,7 46,5 47,0 47,5 47,9 48,5 46,3 46,8 47,4 47,8 48,4 50,2 51,2 51,4 51,9 52,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 3,7 2,4 3,0 5,9 5,6 14,8 14,4 13,8 13,5 10,5 18,1 16,9 16,0 15,9 12,8 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 13,1 12,7 12,7 12,7 11,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 56,3 55,6 66,7 80,0 76,9 86,9 90,3 91,0 90,2 77,2 90,4 92,5 91,6 90,5 92,4 87,7 89,2 89,7 91,0 91,6 84,2 86,6 87,8 89,3 90,2 90,9 91,8 96,1 96,0 96,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 5 576 6 196 7 398 5 066 4 684 3 431 3 557 3 768 4 062 4 367 3 686 3 739 3 965 4 139 4 159 3 295 3 439 3 710 3 842 4 029 3 251 3 381 3 642 3 794 4 277 3 605 3 709 3 911 3 993 4 069
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,7 4,7 0,9 2,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,9 5,4 5,5 5,3 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 13,4 12,8 11,3 10,4 8,4
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 1,76 1,25 1,73 0,83 0,90 0,50 0,47 0,51 0,52 0,49 0,41 0,42 0,48 0,43 0,46 0,56 0,55 0,57 0,56 0,60 0,55 0,55 0,56 0,55 0,58 0,62 0,60 0,62 0,56 0,67
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 1,64 0,93 0,00 0,00 0,00 0,82 0,74 0,56 0,00 0,00 0,62 0,38 0,78 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,49 0,58 0,60 0,65 0,59
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,8 4,8 6,0 6,2 6,8 6,2 6,2 6,4 6,8 6,8 6,4 6,4 6,4 6,4 7,0 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 4,2 4,2 4,4 4,7 5,1
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 16,8 17,2 19,6 17,4 19,3 14,3 15,3 15,8 17,0 14,0 18,1 18,9 19,5 19,3 15,8 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 9,8 10,1 10,4 10,3 10,6
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,0 8,1 8,3 8,3 8,3 10,5 11,1 10,9 11,4 11,2 13,0 13,2 13,1 13,1 12,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,6 9,1 9,4 9,5 9,5 9,5 7,4 7,6 7,8 8,1 7,9
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 44,0 43,1 50,6 43,2 43,9 55,8 56,0 62,5 63,0 79,3 46,8 46,6 46,0 48,1 60,3 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 29,5 31,3 38,0 39,3 41,2
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 117,1 108,3 92,5 110,3 100,0 90,6 92,7 91,4 91,0 75,8 90,5 87,9 90,8 86,4 91,6 91,8 90,6 90,6 93,4 77,0 87,7 88,6 88,4 90,0 74,1 87,3 88,6 90,0 93,8 69,9

Kontakt