KOSTRA nøkkeltall

Sauda - 1135 (Rogaland)

Grunnskole

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauda Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 40,0 50,7 88,1 28,5 44,3 56,6 58,1 53,7 51,2 46,5 59,3 67,9 53,9 69,4 61,4 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 32,9 33,4 33,4 31,8 32,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 175,3 167,6 178,9 147,9 192,7 156,8 152,0 166,7 164,9 161,2 162,7 167,9 171,4 179,7 187,1 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 123,4 126,6 128,2 124,2 129,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 9,7 4,2 3,7 1,4 2,1 5,2 5,0 4,7 4,7 4,6 6,7 6,3 6,2 4,8 4,3 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 6,1 6,0 5,4 5,3 5,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 8,5 7,3 7,1 7,1 5,1 9,7 9,5 9,3 9,1 9,1 10,3 10,3 10,1 10,0 9,6 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 7,7 7,8 8,1 7,9 7,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 68,6 69,2 73,0 66,7 75,0 67,2 71,3 69,3 73,1 68,3 67,8 72,1 70,4 71,6 70,1 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 71,8 74,8 74,9 75,4 72,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 70,6 58,5 63,5 67,3 56,7 64,4 68,1 66,0 64,3 62,2 62,3 66,1 64,4 64,6 63,5 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 71,5 72,7 73,5 71,6 72,6
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 16,5 14,4 14,6 13,3 12,9 13,0 12,7 12,7 11,7 11,7 11,0 10,5 10,4 9,7 10,7 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 17,1 17,1 16,9 16,2 16,0
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 39,7 40,7 41,1 42,3 42,2 41,0 40,9 41,1 41,2 42,2 41,1 40,8 41,6 41,5 42,5 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 41,2 41,5 41,7 41,7 42,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 21,1 20,0 22,4 23,1 21,7 23,4 22,7 22,5 22,1 21,8 21,2 20,9 20,7 20,2 20,7 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 24,3 23,9 24,2 24,4 23,5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 121 430,9 118 595,1 126 213,9 127 017,0 129 246,5 134 306,8 139 001,6 143 722,6 160 215,6 155 390,2 164 086,9 171 410,5 178 715,7 192 251,6 157 992,2 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 116 610,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 219,2 98 567,4 100 743,7 105 810,6 108 492,5 107 683,8
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt