KOSTRA nøkkeltall

Sauda - 1135 (Rogaland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauda Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,6 8,6 9,6 11,2 11,5 9,8 9,9 10,0 10,3 10,6 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,4 8,3 8,8 9,1 9,0
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 67 84 189 227 139 191 231 247 336 369 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 157 167 217 244 253
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,43 7,56 7,63 8,36 6,28 7,41 0,09 7,65 7,46 7,22 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 4,50 4,51 4,51 5,18 4,66
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 55 56 63 61 79 103 8 875 87 85 109 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 99 132 169 126 118
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 615 566 625 669 934 545 43 665 588 634 710 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 541 608 574 563 644
Herav utgifter til renhold (kr) kr 106 83 148 146 241 123 10 151 163 176 199 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 166 164 180 156 183
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 145 182 178 188 272 120 9 964 130 148 168 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 103 116 114 114 128
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt