KOSTRA nøkkeltall

Sauda - 1135 (Rogaland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauda Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 382 1 448 1 619 1 449 1 699 1 605 1 660 1 834 1 887 1 855 2 002 2 061 2 337 2 459 2 047 1 119 1 153 1 242 1 292 1 293 1 069 1 106 1 180 1 228 1 251 957 1 060 1 137 1 343 1 246
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 213 1 222 1 386 1 215 1 497 1 281 1 334 1 459 1 519 1 473 1 696 1 690 1 886 2 031 1 559 897 929 993 1 036 1 039 861 897 950 990 1 016 809 913 987 1 197 1 070
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 169 226 233 234 203 325 326 374 368 382 305 372 451 428 488 222 224 248 255 254 207 209 230 238 235 147 147 150 145 175
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 178 1 229 1 348 1 215 1 249 1 192 1 195 1 315 1 376 1 460 1 515 1 545 1 778 1 832 1 460 807 822 889 919 897 778 794 849 880 877 717 757 825 855 854
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 41 92 97 67 -68 80 55 70 31 63 21 62 96 65 106 60 57 71 65 67 59 56 69 65 66 53 50 54 11 27
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 137 1 137 1 252 1 147 1 317 1 113 1 141 1 244 1 345 1 397 1 494 1 483 1 681 1 767 1 354 747 765 818 853 830 718 738 780 815 811 664 706 771 844 827
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,42 0,42 0,43 0,43 0,49 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,68 0,65 0,63 0,64 0,57 0,11
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,37 0,37 0,38 0,38 0,44 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,22 0,18 0,19 0,19 0,15 0,06
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,47 0,44 0,45 0,42 0,05
Antall bygningsbranner (antall) antall 6 3 1 3 5 125 116 106 102 52 85 79 70 81 60 2 567 2 711 2 939 2 798 2 590 3 009 3 079 3 318 3 160 2 955 196 198 210 222 206
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 3 10 7 6 3 469 417 378 403 105 441 428 335 393 231 11 091 9 745 9 041 8 137 5 968 11 641 11 145 9 312 8 183 6 117 845 619 574 548 557

Kontakt