KOSTRA nøkkeltall

Sauda - 1135 (Rogaland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauda Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 141 138 136 136 123 3 350 3 505 3 660 3 581 3 526 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 7 687 7 775 7 780 7 616 7 661
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 30 29 29 30 27 28 29 30 30 33 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 16 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 69 70 71 71 78 62 57 55 54 55 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 44 43 44 45 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 405 920 85 880 1 898 1 805 1 412 1 472 941 1 101 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 1 949 1 688 1 500 1 348 1 295
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 20 664 20 037 18 059 24 118 24 959 8 640 8 998 8 857 8 846 10 655 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 9 551 12 382 10 887 10 579 11 312
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 15 29 36 33 14 26 33 19 19 16 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 30 27 31 24 28
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 1 0 1 22 9 9 11 11 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 507 325 325 381 403
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,8 : : 0,9 : 2,3 1,2 1,7 1,5 2,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 18,3 14,9 13,3 11,7 9,1 16,0 14,8 12,3 10,7 12,8 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 16,1 17,0 15,4 14,0 12,7

Kontakt