KOSTRA nøkkeltall

Sauda - 1135 (Rogaland)

Bolig

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauda Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 138 136 136 123 118 3 505 3 660 3 581 3 526 1 555 2 900 2 922 2 833 3 073 2 908 96 397 98 092 97 142 96 435 94 717 109 006 110 994 110 171 109 495 107 926 7 775 7 780 7 616 7 661 7 511
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 29 29 30 27 26 29 30 30 33 33 39 39 39 39 33 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 16 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 70 71 71 78 81 57 55 54 55 52 44 48 47 50 53 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 43 44 45 47 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 920 85 880 1 898 254 1 412 1 472 941 1 101 2 265 1 836 2 411 2 383 2 679 1 121 1 527 1 426 1 526 1 621 1 414 1 648 1 473 1 509 1 495 1 339 1 688 1 500 1 348 1 295 1 406
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 20 037 18 059 24 118 24 959 28 229 8 998 8 857 8 846 10 655 11 712 9 225 8 273 9 471 7 918 10 296 9 138 9 216 9 560 9 579 9 947 9 673 9 865 10 293 10 413 10 624 12 382 10 887 10 579 11 312 11 576
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 29 36 33 14 17 33 19 19 16 11 28 34 31 18 14 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 27 31 24 28 31
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 1 0 1 0 9 9 11 11 7 6 11 8 5 9 2 638 2 449 2 661 2 606 2 605 3 477 3 323 3 473 3 574 3 629 325 325 381 403 393
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : 0,9 : .. 1,2 1,7 1,5 2,6 .. 2,0 2,6 2,8 2,9 .. 1,3 1,4 1,4 1,4 .. 1,2 1,3 1,3 1,3 .. 1,0 1,2 1,1 1,2 ..
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 14,9 13,3 11,7 9,1 .. 14,8 12,3 10,7 12,8 .. 13,1 9,8 8,5 10,5 .. 18,9 16,2 14,6 13,4 .. 20,0 17,3 15,7 14,5 .. 17,0 15,4 14,0 12,7 ..

Kontakt