KOSTRA nøkkeltall

Sauda - 1135 (Rogaland)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauda Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 4 710 4 760 4 663 4 597 4 595 120 225 120 871 120 418 120 320 106 570 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 470 175 472 023 473 525 475 654 479 891
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 9,3 8,6 7,7 8,7 8,5 9,8 10,0 9,0 8,5 8,8 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 13,0 12,9 12,5 11,6 11,2
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 11,5 13,4 11,6 11,5 11,8 10,3 9,7 10,4 10,0 10,3 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 6,3 6,4 6,3 6,4 6,3
Netto innflytting (antall)1 antall -36 78 -78 -53 12 463 621 -294 78 -453 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 718 -1 220 -1 431 -377 1 864
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 8,2 8,1 8,4 8,6 9,0 9,8 9,7 9,6 9,7 9,5 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 9,6 9,7 9,8 9,8 9,8
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 59,6 59,7 61,7 60,5 58,7 66,2 65,7 64,9 64,6 64,9 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 62,0 61,0 60,3 60,2 59,5
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,4 1,5 1,0 0,9 1,0 1,6 1,6 1,4 1,4 1,3 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 3,0 3,3 2,3 1,7 1,5
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 8,5 10,1 9,6 9,6 9,6 10,7 11,5 14,6 15,0 17,0 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 17,1 17,3 17,5 17,8 18,3
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,90 1,87 1,82 1,72 1,67 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,90 1,87 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt