4398_1546
4398_1546
kostra
2019-06-17T05:23:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Sandøy, faktaark Eiendomsforvaltning Sandøy

KOSTRA nøkkeltall

Sandøy - 1546 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandøy Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,1 9,1 9,1 10,3 8,9 9,0 9,1 9,3 9,7 9,9 10,1 10,2 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 7,9 8,0 8,0 7,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 0 101 354 206 242 279 288 218 269 351 338 242 258 271 295 246 259 279 303 159 177 180 199
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 9,00 9,17 8,69 9,03 8,05 8,14 8,42 8,50 9,67 9,53 9,76 9,63 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 5,79 5,79 5,60 5,66
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 140 142 141 50 82 92 89 95 86 76 70 76 86 94 100 100 93 101 109 110 84 79 97 74
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 366 380 358 508 517 534 537 571 498 536 533 580 482 515 517 562 481 525 540 580 402 415 441 459
Herav utgifter til renhold (kr) kr 0 156 135 125 151 160 168 178 141 156 162 162 144 152 157 161 143 150 156 159 111 123 132 131
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 179 128 121 126 130 137 133 144 115 123 121 140 102 109 111 126 101 109 113 127 99 99 101 104
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt