KOSTRA nøkkeltall

Sandøy - 1546 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandøy Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,1 9,1 9,1 10,3 . 8,9 9,0 9,1 9,3 9,2 8,9 9,0 9,1 9,3 9,2 9,7 9,9 10,1 10,2 9,5 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 7,9 8,0 8,0 7,9 7,9 7,9 8,0 8,0 7,9 7,9 7,9 8,0 8,0 7,9 7,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 0 101 354 . 206 242 279 296 432 206 242 279 296 432 218 269 351 329 343 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 159 177 180 199 287 159 177 180 199 287 159 177 180 199 287
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 9,00 9,17 8,69 9,03 . 8,05 8,14 8,42 8,76 7,62 8,05 8,14 8,42 8,76 7,62 9,67 9,53 9,76 9,88 9,39 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 5,79 5,79 5,60 5,67 5,19 5,79 5,79 5,60 5,67 5,19 5,79 5,79 5,60 5,67 5,19
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 140 142 141 50 . 82 92 89 88 97 82 92 89 88 97 86 76 70 75 85 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 84 79 97 75 75 84 79 97 75 75 84 79 97 75 75
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 366 380 358 508 . 517 534 537 564 614 517 534 537 564 614 498 536 533 567 617 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 402 415 441 466 509 402 415 441 466 509 402 415 441 466 509
Herav utgifter til renhold (kr) kr 0 156 135 125 . 151 160 168 173 173 151 160 168 173 173 141 156 162 161 176 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 111 123 132 131 149 111 123 132 131 149 111 123 132 131 149
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 179 128 121 126 . 130 137 133 144 162 130 137 133 144 162 115 123 121 137 155 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 99 99 101 109 113 99 99 101 109 113 99 99 101 109 113
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt