4405_1102
4405_1102
kostra
2019-04-25T08:39:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Sandnes, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Sandnes

KOSTRA nøkkeltall

Sandnes - 1102 (Rogaland)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandnes Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,2 4,1 4,7 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 4,7 4,6 4,9 4,7
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,4 1,3 1,9 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,6 1,6 1,7 1,6
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,0 1,1 1,1 1,0 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 59 837 61 979 67 263 61 276 1 704 265 1 799 721 1 956 843 2 091 699 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 015 479 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 914 335 512 219 495 794 581 801 598 829
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 959 2 004 2 379 2 022 1 887 2 027 2 122 2 237 1 998 2 097 2 224 2 343 2 036 2 148 2 297 2 419 2 423 2 442 2 721 2 755
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 096 2 273 559 1 315 871 833 836 925 865 954 934 1 050 918 1 046 1 166 1 237 924 1 055 1 013 1 276
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,9 3,9 2,4 .. 4,5 4,9 4,6 0,0 4,5 4,7 4,7 0,0 4,3 4,6 4,6 0,0 6,4 6,3 6,9 0,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 50,0 47,5 39,9 38,1 29,6 31,7 26,7 27,9 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 40,6 40,8 35,4 34,7
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 13,7 14,4 14,4 14,3 11,0 10,8 10,4 10,5 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 15,8 15,8 15,6 15,2
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 1,5 1,1 1,3 .. 1,4 1,0 1,1 .. 1,0 0,7 0,7 .. 1,0 0,7 0,8 .. 1,2 0,9 0,9 ..
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 15 705 14 395 16 845 17 500 536 867 553 078 567 425 603 309 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 508 191 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 733 223 141 048 145 958 152 777 155 075
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt