4397_1102
4397_1102
kostra
2019-04-24T20:30:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Sandnes, faktaark Brann og ulykkesvern Sandnes

KOSTRA nøkkeltall

Sandnes - 1102 (Rogaland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandnes Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 891 901 1 054 923 999 1 063 1 090 1 154 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 960 957 1 060 1 015
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 820 853 1 029 861 791 857 882 935 831 897 929 978 804 861 897 937 801 809 913 846
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 71 48 25 62 209 207 207 220 211 222 224 249 198 207 209 231 159 147 147 169
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 654 564 475 543 708 742 746 803 762 807 822 887 740 778 794 847 734 717 757 811
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 2 -27 -50 -3 64 54 49 65 60 60 57 74 60 59 56 72 69 53 50 79
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 652 591 525 547 643 688 697 739 702 747 765 814 680 718 738 776 665 664 706 732
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,69 0,69 0,66 0,68 .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,65 0,65 0,63 0,64
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,16 0,16 0,16 0,17 .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,18 0,18 0,19 0,19
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,53 0,53 0,50 0,51 .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,44 0,45
Antall bygningsbranner (antall) antall 21 18 23 20 910 993 1 083 1 183 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 227 196 198 210
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 190 78 61 68 5 493 4 098 3 680 2 669 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 1 521 845 619 468

Kontakt