4396_1102
4396_1102
kostra
2019-04-21T18:47:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Sandnes, faktaark Bolig Sandnes

KOSTRA nøkkeltall

Sandnes - 1102 (Rogaland)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandnes Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 928 990 1 050 1 007 36 532 37 113 37 648 37 424 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 7 687 7 775 7 780 7 558
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 12 13 14 13 19 19 19 19 21 21 21 21 21 21 21 21 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 40 39 41 46 51 53 52 52 52 52 52 53 48 48 48 48 44 43 44 45
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 2 852 3 235 4 094 1 709 1 225 1 603 1 527 1 535 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 1 949 1 688 1 500 1 229
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 4 919 6 234 7 508 1 439 7 642 9 385 9 857 10 192 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 9 551 12 382 10 887 10 730
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 30 23 19 31 31 35 32 37 30 30 29 30 33 34 33 33 30 27 31 24
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 78 0 40 60 1 516 1 459 1 304 1 497 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 507 325 325 385
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,4 1,2 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 15,8 16,9 16,5 15,6 21,2 20,8 17,9 16,3 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 16,1 17,0 15,4 14,0

Kontakt