4394_1102
4394_1102
kostra
2019-04-23T18:31:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Sandnes, faktaark Barnevern Sandnes

KOSTRA nøkkeltall

Sandnes - 1102 (Rogaland)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandnes Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 182 4 368 4 556 4 906 5 892 6 353 7 565 7 887 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 5 683 5 890 6 742 7 104
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,7 5,1 4,6 4,7 4,3 4,5 4,6 4,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,0 4,3 4,4 4,4
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,0 5,0 4,7 4,8 4,3 4,5 4,7 4,7 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,3 4,5 4,7 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,1 3,1 3,0 2,9 3,4 3,5 3,6 3,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 3,7
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 37 420 39 327 43 564 41 021 41 392 43 177 44 682 48 627 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 37 638 39 751 42 313 43 167
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 24 846 29 400 26 682 27 887 32 236 35 010 39 698 40 714 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 25 767 29 718 35 683 38 282
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 275 503 294 107 318 686 346 808 392 769 409 933 447 266 462 527 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 345 279 348 120 398 470 406 308
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 20,5 22,0 18,8 21,2 20,2 20,0 19,8 19,0 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 22,3 21,8 21,0 21,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 94 95 97 95 85 87 87 88 82 85 86 87 83 86 87 88 86 88 88 87

Kontakt