4435_0710
4435_0710
kostra
2019-09-16T13:16:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunalt avløp Sandefjord, faktaark Kommunalt avløp Sandefjord

KOSTRA nøkkeltall

Sandefjord - 0710 (Vestfold)

Kommunalt avløp

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandefjord Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent . . 100 100 0 0 0 0 97 99 100 97 97 99 100 97 0 0 0 0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr . . 3 011 3 000 3 085 3 186 3 684 3 874 3 724 3 774 3 894 4 146 3 721 3 771 3 891 4 143 3 789 3 360 3 852 4 557
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . 0,55 1,17 .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,56 0,57 0,61 0,61 0,60 0,79 0,80 0,69 0,64
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent . . 96,0 0,9 .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 51,3 53,9 55,5 57,7 58,7 31,6 51,6 49,0 4,8

Kontakt