4396_0713
4396_0713
kostra
2019-05-24T15:37:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Sande, faktaark Bolig Sande

KOSTRA nøkkeltall

Sande - 0713 (Vestfold)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sande Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 162 162 172 171 4 157 4 220 4 190 4 184 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 5 276 5 419 5 445 5 572
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 17 17 18 17 21 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 58 58 57 57 62 64 66 68 52 52 52 53 48 48 48 48 57 55 55 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 107 282 1 514 166 1 627 1 625 1 816 1 969 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 953 1 139 1 649 1 292
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 7 013 8 981 9 060 8 637 9 197 10 447 10 013 10 553 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 8 628 11 069 11 356 11 041
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 45 27 29 39 21 17 16 21 30 30 29 30 33 34 33 33 21 22 19 23
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 5 2 3 4 53 39 37 25 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 282 292 243 235
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,4 2,0 1,7 1,5 1,4 1,2 1,4 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 15,1 13,9 10,1 9,9 18,4 17,6 14,5 12,9 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 22,0 21,3 18,3 16,9

Kontakt