4405_1514
4405_1514
kostra
2019-10-21T08:13:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Sande, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Sande

KOSTRA nøkkeltall

Sande - 1514 (Møre og Romsdal)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sande Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,7 1,8 2,2 2,6 2,4 2,6 2,8 2,7 3,4 3,3 3,4 3,4 2,8 2,9 3,0 3,0 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,2 3,1 3,1 3,1
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,3 0,3 0,6 0,9 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 0,6 0,7 0,8 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9 0,9 1,0
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 1 146 1 129 1 354 1 561 45 998 50 900 56 408 51 311 194 393 193 959 211 167 213 848 54 342 55 351 57 895 59 347 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 199 479 201 328 216 744 225 387
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 136 1 137 1 481 1 836 1 376 1 522 1 653 1 706 2 064 2 089 2 273 2 408 2 100 2 268 2 444 2 597 1 998 2 097 2 224 2 354 2 036 2 148 2 297 2 428 1 718 1 747 1 852 1 968
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 0 0 0 0 291 487 269 676 338 1 021 994 902 1 399 1 154 982 1 279 865 954 934 1 053 918 1 046 1 166 1 239 948 1 411 1 123 1 299
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 1,9 1,1 1,7 1,9 3,6 3,7 3,6 3,7 3,6 3,9 3,9 3,8 3,2 3,2 3,0 3,5 4,5 4,7 4,7 4,8 4,3 4,6 4,6 4,7 3,0 3,0 3,1 3,2
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 10,1 10,0 5,8 10,2 27,4 28,7 23,0 23,6 30,6 32,2 26,2 27,2 23,8 25,9 22,3 21,3 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 32,2 32,8 28,6 28,6
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 38,4 36,2 36,1 30,3 15,5 15,3 14,9 14,4 24,4 23,8 22,9 21,3 25,2 26,0 27,2 25,5 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 20,7 21,1 20,8 21,1
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,4 0,3 0,3 0,3 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 871 798 897 1 035 21 045 20 504 22 436 20 360 70 999 71 437 73 303 75 832 22 439 24 754 23 732 23 949 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 67 468 68 422 72 082 74 221
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt