4393_1514
4393_1514
kostra
2019-09-17T17:31:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Sande, faktaark Barnehager Sande

KOSTRA nøkkeltall

Sande - 1514 (Møre og Romsdal)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sande Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 62,2 75,0 74,4 75,0 76,3 75,7 75,9 78,0 78,9 79,5 80,1 81,1 76,9 79,1 78,2 78,9 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 83,5 84,0 84,0 85,7
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 85,6 86,5 84,2 85,5 87,6 87,3 87,6 88,8 90,2 90,6 90,5 90,6 88,9 89,1 89,3 89,8 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 92,6 92,6 92,4 93,2
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 100,0 92,0 89,3 93,5 94,4 94,4 95,1 95,8 97,1 97,4 96,9 96,4 95,9 95,1 96,2 96,4 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 98,2 97,8 97,7 97,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 44,6 47,4 100,0 100,0 64,5 66,3 67,0 66,5 74,2 73,9 74,5 74,9 93,0 94,1 94,6 94,8 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 47,8 47,3 47,7 47,3
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 5,3 5,4 4,9 4,6 6,2 6,1 6,1 5,9 5,8 5,9 5,7 5,5 5,3 5,3 5,2 5,1 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,2 6,1 6,0 5,9
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 30,8 24,4 26,0 .. 36,6 38,0 39,2 .. 37,0 38,6 40,0 .. 34,2 36,9 39,1 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 36,8 37,5 39,4
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 2,2 2,2 1,0 1,1 4,8 4,4 3,8 4,2 3,8 3,9 3,4 3,6 4,6 4,2 3,3 3,1 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 4,5 4,7 4,0 4,1
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 79 80 54 75 59 62 64 71 59 63 65 71 65 68 70 76 59 62 64 69 60 63 65 70 59 63 66 70
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 64,0 73,9 75,0 95,2 73,0 82,1 80,7 85,1 82,5 81,3 81,7 80,4 76,7 81,4 89,2 90,2 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 80,9 78,5 80,3 84,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 9,6 9,3 9,7 10,5 12,8 13,1 13,3 13,8 11,4 11,6 11,5 11,5 8,4 8,6 8,7 8,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,2 14,3 14,0 13,8
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 136 441 137 649 145 219 167 291 124 159 131 884 137 861 154 171 127 851 137 758 146 807 157 856 133 659 147 808 156 975 171 197 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 133 772 141 873 148 793 159 536
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 65 64 44 65 48 51 53 59 50 53 55 60 57 59 61 66 48 50 51 55 48 50 52 55 49 51 53 56
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.