KOSTRA nøkkeltall

Samnanger - 4623 (Vestland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Samnanger Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Vestland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 10,4 8,5 8,8 9,0 9,9 8,5 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 . . . . 9,1
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . . 103 92 152 202 272 310 258 271 278 299 323 259 279 288 313 320 . . . . 292
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . . 5,55 8,43 8,25 8,55 9,40 6,46 5,12 5,17 5,12 4,94 5,19 4,94 4,95 4,94 4,78 5,01 . . . . 4,54
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . . 111 100 108 115 92 101 94 100 99 101 105 101 109 109 112 119 . . . . 118
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . . 671 445 487 543 536 567 515 517 562 603 552 525 540 581 613 586 . . . . 646
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . . 234 140 145 167 190 182 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 . . . . 186
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . . 90 104 121 140 121 109 109 111 126 134 97 109 113 127 132 92 . . . . 100
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt