4405_1840
4405_1840
kostra
2019-11-13T08:41:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Saltdal, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Saltdal

KOSTRA nøkkeltall

Saltdal - 1840 (Nordland)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Saltdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,3 2,7 2,5 2,8 3,4 3,3 3,4 3,4 4,4 4,2 4,2 4,2 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,8 3,7 3,7 3,7
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,2 1,3 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,1 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 3 738 3 318 3 140 4 191 194 393 193 959 211 167 213 848 170 063 165 058 173 749 174 935 116 555 116 543 117 999 118 541 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 270 361 287 846 299 713 310 912
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 323 2 011 2 018 2 322 2 064 2 089 2 273 2 408 2 849 2 827 2 966 3 116 3 092 3 110 3 271 3 401 1 998 2 097 2 224 2 354 2 036 2 148 2 297 2 428 2 278 2 317 2 421 2 521
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 94 146 1 436 68 338 1 021 994 902 1 132 1 144 1 215 1 716 1 910 2 154 2 457 2 240 865 954 934 1 053 918 1 046 1 166 1 239 1 022 1 016 1 078 830
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 4,2 4,3 3,7 3,5 3,6 3,9 3,9 3,8 3,4 4,1 3,9 4,6 3,0 3,3 2,8 3,1 4,5 4,7 4,7 4,8 4,3 4,6 4,6 4,7 4,2 4,3 5,2 6,2
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 36,8 47,2 36,2 35,1 30,6 32,2 26,2 27,2 29,7 30,8 26,1 26,5 28,8 30,6 26,2 25,7 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 30,3 31,9 27,4 27,4
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 21,7 21,6 22,1 19,6 24,4 23,8 22,9 21,3 24,0 24,7 24,1 23,2 29,9 29,2 28,6 29,6 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 14,7 14,2 13,5 13,3
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 1 675 1 689 1 618 1 686 70 999 71 437 73 303 75 832 58 987 57 151 57 856 58 973 44 647 44 633 44 463 44 929 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 67 624 75 659 75 155 80 037
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt