KOSTRA nøkkeltall

Saltdal - 1840 (Nordland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Saltdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 106 108 108 104 126 111 123 119 129 131 120 9 964 130 148 168 130 137 133 144 159 115 123 121 137 148 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 111 128 123 146 151 111 128 123 146 151
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,81 0,78 0,65 0,66 0,77 0,83 0,86 0,82 0,87 0,81 0,87 0,89 0,89 0,96 0,96 0,97 0,98 0,92 0,99 0,99 0,90 0,90 0,87 0,97 0,99 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,79 0,80 0,81 0,91 0,87 0,79 0,80 0,81 0,91 0,87
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 96,9 98,8 97,6 97,4 97,2 97,1 96,9 97,9 97,7 96,5 96,9 97,9 97,6 98,0 96,7 98,0 98,3 97,9 98,4 97,2 97,4 97,8 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 98,0 97,9 97,6 97,8 97,7 98,0 97,9 97,6 97,8 97,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 161 153 175 167 171 145 160 161 157 166 151 13 646 186 200 208 145 526 160 172 166 200 286 195 198 184 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 155 185 162 173 172 155 185 162 173 172
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 73 73 72 71 67 84 83 85 85 84 89 91 92 92 89 88 96 91 89 84 81 93 88 89 94 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 84 85 85 85 86 84 85 85 85 86
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 27 27 28 29 33 9 10 9 8 7 3 2 2 2 5 9 3 8 7 15 3 2 4 4 2 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 13 12 13 13 13 13 12 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 1 0 2 0 14 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 4 4 4 6 4 3 3 2 5 1 0 1 1 1 2 3 6 5 0 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 94 95 95 96 96 96 96 97 96 97 95 98 97 94 97 86 98 97 97 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 95 95 95 96 97 95 95 95 96 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 9 7 6 6 7 8 8 6 8 4 7 2 0 8 1 36 5 6 6 9 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 4 3 3 1 2 4 3 3 1 2

Kontakt