4394_1840
4394_1840
kostra
2019-10-22T13:49:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Saltdal, faktaark Barnevern Saltdal

KOSTRA nøkkeltall

Saltdal - 1840 (Nordland)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Saltdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 349 8 471 9 024 7 236 7 292 7 748 8 693 8 918 7 757 8 571 9 025 9 633 10 106 11 420 13 229 12 709 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 7 241 7 862 8 968 9 072
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,0 7,1 5,7 4,4 4,4 4,8 5,0 4,4 4,5 4,9 5,4 5,3 5,1 5,9 5,7 5,9 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 5,4 5,4 5,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,1 7,8 7,0 5,2 4,8 5,0 5,2 4,7 4,9 5,0 5,8 5,9 5,5 6,5 6,2 6,6 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 5,0 5,5 5,6 5,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 6,6 7,1 6,5 5,6 4,4 4,5 4,4 4,5 4,6 4,5 4,8 5,0 5,5 5,7 5,8 5,9 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,2 4,3 4,5 4,5
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 34 533 33 212 35 339 48 739 49 483 53 271 53 649 58 511 52 761 53 128 54 367 59 265 61 340 64 030 62 674 71 257 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 56 089 55 418 53 532 60 334
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 21 283 22 840 19 479 19 526 31 842 33 890 38 027 33 018 42 501 46 682 45 994 51 179 44 865 47 702 33 141 42 619 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 36 108 39 515 36 273 40 572
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 190 606 220 694 256 867 223 667 350 736 367 208 417 632 430 280 370 339 415 518 406 679 449 070 346 740 359 390 456 683 418 646 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 313 854 328 648 349 893 367 689
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 35,0 23,6 57,5 25,9 19,5 19,2 19,2 17,6 19,2 18,5 19,4 18,9 16,3 15,3 15,9 15,9 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 18,2 16,9 18,2 17,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 81 85 100 95 76 83 85 87 76 80 77 82 74 77 76 79 82 85 86 87 83 86 87 88 73 75 81 76

Kontakt