KOSTRA nøkkeltall

Salangen - 1923 (Troms Romsa)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Salangen Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,8 4,7 4,6 4,6 4,1 4,4 4,2 4,2 4,2 4,5 4,4 4,2 4,2 4,2 4,5 6,7 6,4 6,2 6,2 7,4 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,0 2,0 2,0 2,1 1,6 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,8 1,5 1,5 1,6 2,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,5 1,5 1,5 1,3 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 3 724 3 781 3 978 4 272 4 133 170 063 165 058 173 749 174 935 182 652 170 063 165 058 173 749 174 935 182 652 59 313 60 004 57 938 61 749 62 649 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 154 945 157 962 172 233 176 551 194 018 154 945 157 962 172 233 176 551 194 018
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 3 370 3 422 3 666 4 002 3 555 2 849 2 827 2 966 3 116 3 590 2 849 2 827 2 966 3 116 3 590 6 573 6 380 6 373 6 746 8 300 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 2 018 2 119 2 255 2 310 2 496 2 018 2 119 2 255 2 310 2 496
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 332 323 330 587 737 1 132 1 144 1 215 1 716 1 723 1 132 1 144 1 215 1 716 1 723 2 286 1 972 4 252 5 938 5 320 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 1 152 941 1 929 2 787 1 354 1 152 941 1 929 2 787 1 354
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,4 4,1 3,9 4,6 4,0 3,4 4,1 3,9 4,6 4,0 4,1 4,2 4,7 4,4 4,7 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 5,3 5,7 5,5 5,3 5,6 5,3 5,7 5,5 5,3 5,6
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 38,2 35,4 28,1 28,1 26,9 29,7 30,8 26,1 26,5 22,9 29,7 30,8 26,1 26,5 22,9 27,6 27,5 24,4 24,8 21,7 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 35,5 39,2 37,1 37,9 33,3 35,5 39,2 37,1 37,9 33,3
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 11,6 11,7 13,1 14,5 17,6 24,0 24,7 24,1 23,2 22,4 24,0 24,7 24,1 23,2 22,4 36,3 34,5 33,3 32,1 33,6 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 16,5 16,0 16,1 16,2 15,9 16,5 16,0 16,1 16,2 15,9
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 629 679 790 720 715 58 987 57 151 57 856 58 973 52 933 58 987 57 151 57 856 58 973 52 933 13 237 13 468 13 030 13 322 10 455 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 51 056 53 381 54 700 55 699 59 436 51 056 53 381 54 700 55 699 59 436
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt