KOSTRA nøkkeltall

Salangen - 1923 (Troms Romsa)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Salangen Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 115 133 137 178 162 120 9 964 130 148 168 120 9 964 130 148 168 121 139 147 167 130 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 124 133 121 146 151 124 133 121 146 151
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,82 0,86 0,85 1,05 0,95 0,87 0,89 0,89 0,96 0,96 0,87 0,89 0,89 0,96 0,96 0,87 0,92 0,93 0,95 0,95 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,84 0,85 0,76 0,89 0,90 0,84 0,85 0,76 0,89 0,90
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 97,6 94,2 93,3 92,8 94,9 97,9 97,7 96,5 96,9 97,9 97,9 97,7 96,5 96,9 97,9 99,7 99,4 99,1 99,1 99,9 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 97,0 97,3 97,5 96,4 96,6 97,0 97,3 97,5 96,4 96,6
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 189 178 194 252 215 151 13 646 186 200 208 151 13 646 186 200 208 194 207 179 190 148 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 192 212 199 201 187 192 212 199 201 187
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 90 100 79 100 100 89 91 92 92 89 89 91 92 92 89 96 97 96 98 98 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 85 89 89 89 86 85 89 89 89 86
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 10 0 21 0 0 3 2 2 2 5 3 2 2 2 5 1 3 3 0 0 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 12 9 10 9 11 12 9 10 9 11
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 4 3 3 2 5 4 3 3 2 5 2 0 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 97 100 94 100 100 96 96 97 96 97 96 96 97 96 97 99 99 99 100 100 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 95 96 96 96 95 95 96 96 96 95
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 8 8 6 8 4 8 8 6 8 4 1 0 0 0 0 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 5 5 3 4 6 5 5 3 4 6

Kontakt