KOSTRA nøkkeltall

Salangen - 1923 (Troms Romsa)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Salangen Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 11,6 11,4 10,3 10,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,3 10,6 9,8 9,9 10,0 10,3 10,6 11,3 11,6 10,9 11,6 12,4 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,2 9,3 9,0 9,2 9,3 9,2 9,3 9,0 9,2 9,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 186 175 259 245 191 231 247 336 369 191 231 247 336 369 270 398 424 587 578 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 238 278 288 292 301 238 278 288 292 301
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 9,45 8,74 8,73 8,90 9,12 7,41 0,09 7,65 7,46 7,22 7,41 0,09 7,65 7,46 7,22 10,90 10,56 10,19 9,56 13,11 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,67 5,59 5,93 5,92 6,16 5,67 5,59 5,93 5,92 6,16
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 29 34 34 76 44 103 8 875 87 85 109 103 8 875 87 85 109 150 158 156 140 99 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 71 83 84 98 84 71 83 84 98 84
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 468 474 455 502 506 545 43 665 588 634 710 545 43 665 588 634 710 502 547 567 661 550 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 445 536 524 566 607 445 536 524 566 607
Herav utgifter til renhold (kr) kr 135 109 126 124 127 123 10 151 163 176 199 123 10 151 163 176 199 82 126 138 192 154 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 103 177 179 187 187 103 177 179 187 187
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 115 133 137 178 162 120 9 964 130 148 168 120 9 964 130 148 168 121 139 147 167 130 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 124 133 121 146 151 124 133 121 146 151
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt