KOSTRA nøkkeltall

Salangen - 1923 (Troms Romsa)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Salangen Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 111 121 130 75 75 3 350 3 505 3 660 3 581 3 526 3 350 3 505 3 660 3 581 3 526 603 615 588 528 468 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 3 602 3 707 3 828 3 711 3 798 3 602 3 707 3 828 3 711 3 798
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 50 55 58 34 35 28 29 30 30 33 28 29 30 30 33 34 35 33 30 31 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 22 22 23 22 23 22 22 23 22 23
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 42 0 44 20 20 62 57 55 54 55 62 57 55 54 55 51 43 46 49 52 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 42 39 40 39 37 42 39 40 39 37
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 0 43 11 0 329 1 805 1 412 1 472 941 1 101 1 805 1 412 1 472 941 1 101 3 715 2 492 3 045 3 325 1 672 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 908 2 822 3 842 2 078 2 205 908 2 822 3 842 2 078 2 205
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 820 0 0 .. .. 8 640 8 998 8 857 8 846 10 655 8 640 8 998 8 857 8 846 10 655 14 544 13 108 15 095 17 803 16 031 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 6 741 7 871 7 633 8 902 8 664 6 741 7 871 7 633 8 902 8 664
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 60 91 47 0 0 26 33 19 19 16 26 33 19 19 16 30 34 34 27 14 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 70 83 75 73 31 70 83 75 73 31
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 22 9 9 11 11 22 9 9 11 11 3 2 1 1 0 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 148 237 142 102 110 148 237 142 102 110
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,2 2,3 : 1,8 : 2,3 1,2 1,7 1,5 2,6 2,3 1,2 1,7 1,5 2,6 1,5 1,3 0,8 1,3 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,7 1,3 1,3 1,5 1,6 1,7 1,3 1,3 1,5 1,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 14,3 15,8 9,4 7,3 8,4 16,0 14,8 12,3 10,7 12,8 16,0 14,8 12,3 10,7 12,8 11,4 12,5 9,5 8,7 9,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 17,3 16,4 13,0 12,0 10,9 17,3 16,4 13,0 12,0 10,9

Kontakt